HomeVerslavingszorg Noord Nederland › Verslavingshulpverlening - ambulant
Zoom:

Verslavingshulpverlening - ambulant

Doel:

Behandelen; begeleiden en zorg bieden aan mensen met een verslavingsprobleem.


Werkwijze:

Aanmelding voor verdere hulpverlening vindt altijd plaats via de ambulante hulpverlening.

In de intake wordt een behandelplan opgesteld. Dit zijn in eerste instantie individuele gesprekken. Er is aandacht voor begeleiding bij financiële problemen voortkomend uit de verslaving en sociaal-psychiatrische verpleegkundige begeleiding.

Werken altijd op afspraak.

Het zorgplan gaat uit van een multidisciplinaire aanpak.

Het programma wordt afgestemd met andere hulpverleners.

Behandeling is gericht op hulpverlening bij psychosociale; maatschappelijke en sociaal-psychiatrische problemen; die te maken hebben met het gebruik van middelen of gokken. Men kan individueel hulp krijgen; maar ook samen met een partner of het hele gezin. Verder kan men ook deelnemen aan verschillende groepen.

In bijzondere gevallen is het mogelijk de hulpverleningscontacten bij de mensen aan huis aan te bieden.

Speciaal voor drugsverslaafden is er laagdrempelige opvang en straathoekwerk; bijzonder intensieve zorg en methadonverstrekking.Contactpersoon:
Naam: Infobalie
Telefoonnummer: 058-2847647


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Verslavingszorg Noord Nederland Friesland
Bezoekadres: Oostergoweg 8
Postadres: Oostergoweg 8, 8932 PG Leeuwarden
Telnr.: 058-28 47 647

Route / kaartVerslavingszorg Noord Nederland Groningen
Bezoekadres: Canadalaan 1
Postadres: Postbus 1024, 9701 BA Groningen
Telnr.: 050 - 3648 900

Route / kaartVerslavingszorg Noord Nederland Drenthe
Bezoekadres: Pelikaanstraat 2
Postadres: Postbus 513, 9400 AM Assen
Telnr.: 0592-30 6666

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- verslaafden
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003

Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- forse agressie problemen


Motivatie voor deelname:
Gewenst

Aangeboden door:

Verslavingszorg Noord Nederland


Bezoekadres: Canadalaan 1 Groningen
Postadres: Postbus 8003, 9702 KA Groningen
Faxnummer: 050-36 48 900
Telefoonnummer: 050-36 48 999
E-mail: info@vnn.nl
Website: www.vnn.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Hulpverlening voor mensen met verslaving (drank; drugs; gokken en medicijnen)


Belangrijkste doelgroepen:
* Iedereen met een verslaving * Omgeving van mensen met een verslaving of risico voor verslaving.


Soorten diensten of activiteiten:
* Ambulante; klinische; poliklinische en deeltijd behandeling
* Preventie en voorlichting
* Woonbegeleiding
* Werkproject Prokruid
* Reclassering


Contactpersonen:
Infobalie
Telefoonnummer: 058-2847647
Pieter de Groot
Telefoonnummer: 058-2801715