Logo digitale-sociale-kaart.nl
Logo Financieel Paspoort
Logo voorzieningen.nl
HomeVerslavingszorg Noord Nederland › Verslavingshulpverlening - klinische hulpverlening
Zoom:

Verslavingshulpverlening - klinische hulpverlening

Doel

Opname van verslaafden.3 weekse of 8 weekse opname3 maanden of 10 maanden opname5 daagse crisisopname

Toelichting

Crisisopname:

Een opname in een situatie waarin directe hulp en opvang nodig is en het niet lukt om de toestand op korte termijn in de thuissituatie te doorbreken. Een crisisopname is bedoeld om de cliënt tot rust te laten komen.

Opname voor ontwenning:

Cliënten die (lichamelijk) afhankelijk zijn van middelen kunnen tijdens deze opname ontwennen en hun problemen in kaart brengen. Deze opname kan het begin zijn van een langdurende ambulante of klinische hulpverlening.

Opname voor observatie en diagnostiek:

Bedoeld om na de ontwenning op een rij te zetten wat de problemen zijn op lichamelijk; psychisch en sociaaljuridisch gebied en in de relaties met anderen. Daarna volgt een advies over de mogelijkheden na de opname.

Opname voor kortdurende klinische behandeling:

Als een langer durende behandeling niet nodig is en deeltijd of ambulante hulpverlening te weinig biedt; kan gekozen worden voor kortdurende behandeling. In deze behandelingsvorm gaat men intensief aan de slag met het probleem.

Opname voor langer klinische behandeling:

Men verblijft ongeveer een jaar in een therapeutische gemeenschap. Hier volgt men een combinatie van groepsgerichte en individuele behandeling. Afhankelijk van de problematiek wordt ook aandacht besteed aan gezin; relatie en matschappelijk functioneren.

Opname voor behandeling van verslaafde ouders en kinderen:

In 'De Lage Kamp' in Paterswolde worden verslaafde ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar behandeld. De gezinnen hebben in de regel te maken met een veelheid aan problemen.

Opname voor langdurende behandeling van jongeren:

Het Bauhuus in Groningen is bedoeld voor de behandeling van jongeren van 12 tot 18 jaar die mede als gevolg van intensief gebruik van verslavende middelen zijn vastgelopen in hun psychosociale ontwikkeling. Vaak is er ook sprake van problemen in de gezinssituatie; op school of met politie en justitie.


Contactpersoon

Naam: Infobalie
Telefoonnummer: 088 234 34 34


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Verslavingszorg Noord Nederland Friesland
Bezoekadres: Oostergoweg 6
Postadres: Oostergoweg 6, 8932 PG Leeuwarden
Telnr.: 058-28 47 647

Route / kaart
Verslavingszorg Noord Nederland Groningen
Bezoekadres: Laan Corpus den Hoorn 102
Postadres: Postbus 1024, 9701 BA Groningen
Telnr.: 050 - 3648 900

Route / kaart
Verslavingszorg Noord Nederland Drenthe
Bezoekadres: Overcingellaan 19
Postadres: Postbus 513, 9400 AM Assen
Telnr.: 0592-30 6666

Route / kaart
Doelgroep

  • van 18 tot 80 jaar
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 31-3-2023 17:15:50

Verslavingszorg Noord Nederland

Bezoekadres:
Leonard Springerlaan 27
Groningen

Postadres:
Postbus 8003
9702 KA Groningen

Telefoonnummer: 050 364 89 00

Telefoonnummer: 050-36 48 900

E-mailadres: info@vnn.nl

Website: www.vnn.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Hulpverlening voor mensen met verslaving (drank; drugs; gokken en medicijnen)

Belangrijkste doelgroepen:
* Iedereen met een verslaving * Omgeving van mensen met een verslaving of risico voor verslaving.