HomeVerslavingszorg Noord Nederland › Verslavingshulpverlening - klinische hulpverlening
Zoom:

Verslavingshulpverlening - klinische hulpverlening

Doel:

Opname van verslaafden.3 weekse of 8 weekse opname3 maanden of 10 maanden opname5 daagse crisisopname


Werkwijze:

Crisisopname:

Een opname in een situatie waarin directe hulp en opvang nodig is en het niet lukt om de toestand op korte termijn in de thuissituatie te doorbreken. Een crisisopname is bedoeld om de cliënt tot rust te laten komen.

Opname voor ontwenning:

Cliënten die (lichamelijk) afhankelijk zijn van middelen kunnen tijdens deze opname ontwennen en hun problemen in kaart brengen. Deze opname kan het begin zijn van een langdurende ambulante of klinische hulpverlening.

Opname voor observatie en diagnostiek:

Bedoeld om na de ontwenning op een rij te zetten wat de problemen zijn op lichamelijk; psychisch en sociaaljuridisch gebied en in de relaties met anderen. Daarna volgt een advies over de mogelijkheden na de opname.

Opname voor kortdurende klinische behandeling:

Als een langer durende behandeling niet nodig is en deeltijd of ambulante hulpverlening te weinig biedt; kan gekozen worden voor kortdurende behandeling. In deze behandelingsvorm gaat men intensief aan de slag met het probleem.

Opname voor langer klinische behandeling:

Men verblijft ongeveer een jaar in een therapeutische gemeenschap. Hier volgt men een combinatie van groepsgerichte en individuele behandeling. Afhankelijk van de problematiek wordt ook aandacht besteed aan gezin; relatie en matschappelijk functioneren.

Opname voor behandeling van verslaafde ouders en kinderen:

In 'De Lage Kamp' in Paterswolde worden verslaafde ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar behandeld. De gezinnen hebben in de regel te maken met een veelheid aan problemen.

Opname voor langdurende behandeling van jongeren:

Het Bauhuus in Groningen is bedoeld voor de behandeling van jongeren van 12 tot 18 jaar die mede als gevolg van intensief gebruik van verslavende middelen zijn vastgelopen in hun psychosociale ontwikkeling. Vaak is er ook sprake van problemen in de gezinssituatie; op school of met politie en justitie.Contactpersoon:
Naam: Infobalie
Telefoonnummer: 058-2847647


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Verslavingszorg Noord Nederland Friesland
Bezoekadres: Oostergoweg 8
Postadres: Oostergoweg 8, 8932 PG Leeuwarden
Telnr.: 058-28 47 647

Route / kaartVerslavingszorg Noord Nederland Groningen
Bezoekadres: Canadalaan 1
Postadres: Postbus 1024, 9701 BA Groningen
Telnr.: 050 - 3648 900

Route / kaartVerslavingszorg Noord Nederland Drenthe
Bezoekadres: Pelikaanstraat 2
Postadres: Postbus 513, 9400 AM Assen
Telnr.: 0592-30 6666

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - van 18 tot 80 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- verslaafden
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003

Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- forse agressie problemen


Motivatie voor deelname:
Gewenst

Aangeboden door:

Verslavingszorg Noord Nederland


Bezoekadres: Canadalaan 1 Groningen
Postadres: Postbus 8003, 9702 KA Groningen
Faxnummer: 050-36 48 900
Telefoonnummer: 050-36 48 999
E-mail: info@vnn.nl
Website: www.vnn.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Hulpverlening voor mensen met verslaving (drank; drugs; gokken en medicijnen)


Belangrijkste doelgroepen:
* Iedereen met een verslaving * Omgeving van mensen met een verslaving of risico voor verslaving.


Soorten diensten of activiteiten:
* Ambulante; klinische; poliklinische en deeltijd behandeling
* Preventie en voorlichting
* Woonbegeleiding
* Werkproject Prokruid
* Reclassering


Contactpersonen:
Infobalie
Telefoonnummer: 058-2847647
Pieter de Groot
Telefoonnummer: 058-2801715