HomeVerslavingszorg Noord Nederland › Woonbegeleiding
Zoom:

Woonbegeleiding

Doel:

Reïntegratie van verslaafden in de samenleving door trainen en begeleiden in de woonsituatie en trajectbegeleiding naar werk.


Werkwijze:

Woonbegeleiding richt zich op cliënten die een volgende stap zetten op weg naar zelfstandigheid. Zij worden fasegewijs begeleid; met het oog op hun individuele capaciteiten en leervragen. Mensen werken in stappen aan het (opnieuw) leren zelfstandig functioneren in de samenleving en het (her) vinden van ritme en structuur in het dagelijks leven. De werkwijze is praktisch en concreet.

In de begeleiding besteedt men aandacht aan:

- wonen

- sociale omgeving

- financiën

- gezondheid

- justitie

- vrijetijdsbesteding

- educatie en scholing

- werken

De fasen in de woonbegeleiding:

Fase 1:

De begeleiding is vooral gericht op de vragen: wie ben je; waar sta je en wat moet er gebeuren? Deze fase staat vooral in het teken van het aanleren van een dag- en nachtritme; het opnieuw vertrouwen krijgen in anderen en de hulpverlening en het doorbreken van oude patronen.

Fase 2:

Stapsgewijze oefening met toenemende verantwoordelijkheden in de eerder genoemde leefgebieden.

Fase 3:

De nadruk ligt op het loskomen van de woonbegeleiding en het ontwikkelen van een verdergaande zelfstandigheid in de leefgebieden.

Fase 4:

In deze eindfase staat de begeleiding centraal in het extern zelfstandig wonen. Uitgangspunt is het streven naar een goed huurderschap.Contactpersoon:
Naam: Infobalie
Telefoonnummer: 058-2847647


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Verslavingszorg Noord Nederland Friesland
Bezoekadres: Oostergoweg 8
Postadres: Oostergoweg 8, 8932 PG Leeuwarden
Telnr.: 058-28 47 647

Route / kaartVerslavingszorg Noord Nederland Groningen
Bezoekadres: Canadalaan 1
Postadres: Postbus 1024, 9701 BA Groningen
Telnr.: 050 - 3648 900

Route / kaartVerslavingszorg Noord Nederland Drenthe
Bezoekadres: Pelikaanstraat 2
Postadres: Postbus 513, 9400 AM Assen
Telnr.: 0592-30 6666

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - van 18 tot 80 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- verslaafden
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003

Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- forse agressie problemen


Motivatie voor deelname:
Gewenst

Aangeboden door:

Verslavingszorg Noord Nederland


Bezoekadres: Canadalaan 1 Groningen
Postadres: Postbus 8003, 9702 KA Groningen
Faxnummer: 050-36 48 900
Telefoonnummer: 050-36 48 999
E-mail: info@vnn.nl
Website: www.vnn.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Hulpverlening voor mensen met verslaving (drank; drugs; gokken en medicijnen)


Belangrijkste doelgroepen:
* Iedereen met een verslaving * Omgeving van mensen met een verslaving of risico voor verslaving.


Soorten diensten of activiteiten:
* Ambulante; klinische; poliklinische en deeltijd behandeling
* Preventie en voorlichting
* Woonbegeleiding
* Werkproject Prokruid
* Reclassering


Contactpersonen:
Infobalie
Telefoonnummer: 058-2847647
Pieter de Groot
Telefoonnummer: 058-2801715