HomeVeteraneninstituut › Geestelijke Verzorging voor veteranen en hun relaties
Zoom:

Geestelijke Verzorging voor veteranen en hun relaties

Doel:

Veteranen hebben recht op geestelijke verzorging, ook na hun diensttijd. Daartoe is een netwerk van geestelijk verzorgers beschikbaar.

Het aanbod van de geestelijke verzorging verschilt nauwelijks van dat uit de diensttijd. Ook de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) maken deel uit van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV).


Meer informatie:


Werkwijze:

Veteranen hebben zowel tijdens als na hun diensttijd recht op geestelijke verzorging. Daartoe is een netwerk van geestelijk verzorgers beschikbaar. Het aanbod van de geestelijke verzorging voor postactieve veteranen verschilt nauwelijks van dat uit de diensttijd. Ook de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) maken deel uit van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV).

Contact

De coördinator geestelijke verzorging van het Veteraneninstituut, Humanistisch Raadsman Erwin Kamp, regelt de inzet van geestelijk verzorgers op alle bovenstaande gebieden. Hij is bereikbaar op 088 334 0050 of op e.kamp@veteraneninstituut.nl. Wilt u direct contact, dan kunt u contact opnemen met een GV’er in uw regio? Ga dan naar de website http://www.veteraneninstituut.nl/zorg/geestelijke-verzorging/Contactpersoon:
Naam: Coördinator Geestelijke Verzorging Drs. i.r.g.m. KLTZ Erwin Kamp
Telefoonnummer: 0343-744188
E-mail: E.Kamp@veteraneninstituut.nl


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers
Gegevens ingevoerd: 20-2-2013 20:58:11
Laatste wijziging: 23-11-2015 11:18:33

Aangeboden door:

Veteraneninstituut


Bezoekadres: Willem van Lanschotlaan 1 Doorn
Postadres: Postbus 125, 3940 AC Doorn
Telefoonnummer: 088 334 0050
E-mail: info@veteraneninstituut.nl
Faxnummer: 0343 – 474 155
Website: www.veteraneninstituut.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Veteranen en dienstslachtoffers


Doelstelling of kernactiviteit:
Heeft u vragen op het gebied van veteranenzaken? Dan is het Veteraneninstituut voor u hét aanspreekpunt.


Belangrijkste doelgroepen:
Veteranen en hun gezinsleden


Soorten diensten of activiteiten:
Het Veteraneninstituut is uitvoerder van een belangrijk deel van het Nederlandse veteranenbeleid. Het instituut biedt via het Veteranenloket toegang tot zorg voor en dienstverlening aan Nederlandse veteranen, dienstslachtoffers en hun gezinsleden. Daarnaast speelt het Veteraneninstituut een belangrijke rol in het uitdragen en stimuleren van maatschappelijke waardering voor de prestaties die veteranen in opdracht van politiek en samenleving hebben geleverd en voor de offers die daarbij werden gebracht. Ook verwerft en verspreidt het instituut kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en bevordert het wetenschappelijk onderzoek hiernaar.


Contactpersonen:
Veteranenloket
E-mail: info@veteranenloket.nl
Telefoonnummer: 088 334 00 00
Coördinator Geestelijke Verzorging Drs. i.r.g.m. KLTZ Erwin Kamp
E-mail: E.Kamp@veteraneninstituut.nl
Telefoonnummer: 0343-744188
Sociaal Juridisch Loket
E-mail: info@sjloket.nl
Telefoonnummer: 0343 474 182