HomeVluchtelingenWerk in Oost Nederland › Informatie- en adviespunt vluchtelingen
Zoom:

Informatie- en adviespunt vluchtelingen

Doel:

Het informatie- en adviespunt is een laagdrempelige voorziening waar onafhankelijke informatie en zo mogelijk advies gegeven wordt over specifieke onderwerpen waar vluchtelingen en andere nieuwkomers mee te maken krijgen. In voorkomende gevallen worden vanuit het I&A ook externe informatie of voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd voor groepen mensen.

Meer informatie:


Werkwijze:

Doelgroep(en)

Mensen met vragen op het gebied van inburgering, materiële rechtspositie of de

Vreemdelingenwet die direct of indirect betrekking hebben op de doelgroep vluchtelingen

en andere nieuwkomers.

Doel

Effectief beantwoorden van vragen op het gebied van inburgering, materiële rechtspositie en de Vreemdelingenwet.

Cliënten waar mogelijk verwijzen/toeleiden naar reguliere voorzieningen.

Periodiek (in principe kwartaalsgewijs) signaleren van relevante ontwikkelingen aan opdrachtgever.

Activiteiten/diensten

Verstrekken van informatie over:

* Wet Inburgering in Nederland

* Wet- en regelgeving vreemdelingen/vluchtelingen

* Mogelijkheden voor participatie in lokale samenleving

* Functies en werkwijzen gemeentelijke instellingen

* Materiële rechtspositieDoelgroep


- Allochtone iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- allochtonen, nieuwkomers en vluchtelingen
Gegevens ingevoerd: 7-3-2017 14:29:16

Extra informatie over deelnemers


Motivatie voor deelname:
Gewenst

Aangeboden door:

VluchtelingenWerk in Oost Nederland


Bezoekadres: Oude Oeverstraat 120, 6811 JZ Arnhem
Postadres: Oude Oeverstraat 120, 6811 JZ Arnhem
Telefoonnummer: 026 - 370 2 777
Faxnummer: 026 - 370 3 647
E-mail: info-oost@vluchtelingenwerk.nl
Website: https://www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
VluchtelingenWerk Oost Nederland zet zich in voor asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers in haar werkgebied.


Soorten diensten of activiteiten:
Onze belangrijkste werkzaamheden zijn: ondersteuning bij de asielprocedure, taalmaatjes (individuele taalondersteuning), wegwijs maken in de lokale en Nederlandse samenleving, informatie- en advies en ondersteuning bij inburgering. Ook voeren wij een aantal projecten uit