HomeVolandis › Bouw en infra - Leermeestercursus

Bouw en infra - Leermeestercursus

Omschrijving:

Werkgevers in de sector bouw en infra kunnen werknemers die dat graag willen een leermeestercursus laten volgen met subsidie vanuit het Kennis- en adviescentrum Volandis voor de sector bouw en infra.

Een leermeester is een werknemer die in de beroepspraktijk leerlingen die een beroepsopleiding in de bouw en infra volgen begeleidt en beoordeelt. Een werknemer is officieel een leermeester wanneer deze de ‘Leermeestercusus Bouw en Infra’ van Volandis heeft gevolgd. Daarnaast houdt de leermeester de voortgang van de leerling bij, voert hij functioneringsgesprekken en beoordeelt hij de leerling.
De werkgever en werknemer dienen af te stemmen welke werknemer leermester wil worden.

Zowel de werkgever als de werknemer moeten het aanmeldingsformulier ondertekenen. Na bevestiging ontvangt de werknemer via de werkgever een uitnodiging om de leermeestercusus te volgen. Bij het goed doorlopen van deze praktische cursus, ontvangt de werknemer het leermeestercertificaat en de leermeesterpas. Door iedere twee jaar een eendaagse nascholing te volgen, behoud de werknemer de certificering. Hiervoor worden werknemers via de werkgever uitgenodigd.

De kosten voor de leermeestercursus bedragen € 600,00 voor drie dagen. De kosten voor de nascholing leermeester bedragen voor één dag € 250,00. Genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw. Deze kosten worden door de werkgever aan Volandis betaald. Als er premie voor de werknemer wordt betaald aan APG voor de cao BTER Bouw & Infra, komt de werkgever vanuit het Volandis Fonds in aanmerking voor een vergoeding van de cursuskosten (excl. btw) en verletkosten van € 160,00 per dag.


Meer informatie:
 


Voorwaarden:

  • Deze vergoeding geldt alleen voor bouwplaatsmedewerkers en niet voor UTA-medewerkers.

  • Een leermeester heeft recht op de leermeestertoeslag voor de perioden waarin hij daadwerkelijk leerlingen begeleidt (alleen bouwplaatswerknemers).

  • Het bewijs dat de leermeester als zodanig is ingeschreven bij Volandis, de zogenoemde Leermeesterpas, wordt slechts aan de werkgever van de cursist verstrekt indien de cursist op alle cursusdagen aanwezig is geweest en de werkgever de daarvoor gestuurde factuur volledig heeft betaald.


Toepassing
Deze regeling is van toepassing op werkgevers uit de sector bouw en infra.

Ingangsdatum   Onbekend    /     Einddatum   Onbekend

Deze subsidie is beschikbaar in de branche (of branches):
Bouw & infra


Contactpersoon:
Naam: Subsidies
Telefoonnummer: 0341 - 499 252
E-mail: info@volandis.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - van 18 tot 65 jaar


Minimale contractduur: onbepaald
Minimale contractomvang: 12 uur
Minimale duur werkloosheid: niet van toepassing
Maximale subsidie: € 640,00
Subsidie 1e jaar: € 480,00

De regeling is voor de volgende doelgroep(-en): Werkende

Kenmerk toekomstig arbeidsaanbod: Regulier dienstverbandGegevens ingevoerd: 21-12-2018 15:04:52

Aangeboden door:

Volandis


Bezoekadres: Ceintuurbaan 2-100a Harderwijk
Postadres: Postbus 85, 3840 AB Harderwijk
Telefoonnummer: 0341 499 252 (subsidies)
Telefoonnummer: 0341 499 299 (algemeen)
E-mail: info@volandis.nl
Website: www.Volandis.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Brancheorganisatie


Doelstelling of kernactiviteit:
Wij zijn kennis- en adviescentrum Volandis. We bouwen aan een gezonde en bloeiende bouw- en infrasector.


Contactpersonen:
Volandis
E-mail: info@volandis.nl
Telefoonnummer: 0341 - 499 299
EVC-centra
E-mail: info@evc-centra.nl
Telefoonnummer: 0341 - 499 299
Subsidies
E-mail: info@volandis.nl
Telefoonnummer: 0341 - 499 252