HomeVolksuniversiteit Breda › Buitenlandse talen leren en NT2 ( Nederlands voor anderstaligen)
Zoom:

Buitenlandse talen leren en NT2 ( Nederlands voor anderstaligen)

Doel:

Het aanleren van een vreemde taal in verschillende niveaus


Werkwijze:

Een nieuwe taal leren in een ontspannen sfeer. In groepen van ca. 16 mensen onder leiding van een docent leert u gaandeweg de voor u vreemde taal en cultuur kennen. Er wordt gewerkt met verschillende werkvormen (luisteren, spreken, schrijven en lezen) en geoefend in kleine en grotere groepen. Van cursisten wordt een actieve houding verwacht zowel tijdens de les als daarbuiten. Een taal leren gaat niet vanzelf, het regelmatig maken van huiswerk is nodig om het geleerde te oefenen. De volksuniversiteit biedt cursussen: Engels, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands voor anderstaligen op verschillende niveaus (I t/m IV). De meeste cursussen zijn 16 lessen van 1,5 uur per week.

Daarnaast zijn er speciale taal cursussen zakelijk, op reis, beginners en opfris cursussen.

De NT2 cursussen van Volksuniversiteit Breda bieden mensen met een andere culturele achtergrond de mogelijkheid om Nederlands te leren. Dit is niet alleen belangrijk bij het vinden van werk, het dagelijks leven wordt daardoor gemakkelijker. Denk maar aan boodschappen doen, de weg vinden of het journaal volgen.

Een cursus Nederlands is verplicht voor buitenlanders die in Nederland willen komen wonen en een verblijfsvergunning willen aanvragen. Het gaat om integreren en meedoen in de Nederlandse maatschappij. En daarvoor moet u de taal leren spreken en schrijven. Qua niveaubepaling hanteren wij het Europees referentiekader en digitaal worden de cursussen ondersteund met It’s learning.

The NT2 courses of Volksuniversiteit Breda offer people with a different cultural background the opportunity to learn Dutch. This is important not only to find work, the daily life is easier. A Dutch course is compulsory for foreigners who want to come to live and a residence permit and wish to apply. It comes to integrate and participate in Dutch society. And for this, you must learn the language to speak and write. In terms of stage classification, we adopt the common European framework of reference and digital courses are supported by its learning.Contactpersoon:
Naam: Mm.Ilona Lous
Telefoonnummer: 076 -5217233
E-mail: breda@volksuniversiteit.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- volwassenen
- ouderen
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 22-10-2019 13:45:33

Extra informatie over deelnemers


Motivatie voor deelname:
Gewenst

Aangeboden door:

Volksuniversiteit Breda


Bezoekadres: Molenstraat 6 Breda
Postadres: Molenstraat 6, 4811 GS Breda
E-mail: breda@volksuniversiteit.nl
Faxnummer: 076 - 521 7683
Telefoonnummer: 076 -5217233
Website: www.volksuniversiteit-breda.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Onderwijs en educatie


Doelstelling of kernactiviteit:
De Volksuniversiteit Breda heeft tot doel voor personen boven de leerplichtige leeftijd activiteiten te ontwikkelen op het gebied van volwasseneneducatie door cursussen aan te bieden voor de vrije tijd. Zij doet dit onafhankelijk van politieke of levensbeschouwelijke richtingen en zonder winstoogmerk. Het cursusaanbod is breed van opzicht en niet diplomagericht.


Belangrijkste doelgroepen:
Mensen boven de leerplichtige leeftijd


Soorten diensten of activiteiten:
Cursussen en workshops op het gebied van creativiteit en hobby; gezondheid; kunst en cultuur; ontwikkeling en geestelijk leven; talen.


Contactpersonen:
Mm.Ilona Lous
E-mail: breda@volksuniversiteit.nl
Telefoonnummer: 076 -5217233
Volksuniversiteit Breda
E-mail: breda@volksuniversiteit.nl
Telefoonnummer: 076 - 521 7233
Esther Kroes
E-mail: breda@volksuniversiteit.nl
Telefoonnummer: 076 -5217233