HomeVrijwillige Hulpdienst Eindhoven › Klapperproject
Zoom:

Klapperproject

Doel:

De vrijwilligers van het Klapperproject zetten zich in om mensen administratief weer op weg te helpen. Mensen die hun administratie even niet meer op orde kunnen brengen, met alle stress van dien, kunnen op een AdministratieMaatje rekenen voor structuur, inzicht in inkomsten en uitgaven en een `plan van aanpak`. Het gaat niet om schuldhulpverlening of bewindvoering. Als AdministratieMaatje bemiddel je dus niet richting schuldeisers en je neemt de administratie van cliënten ook niet over. Wel kun je ze verwijzen naar instanties en inkomensondersteunende voorzieningen.


Werkwijze:

Je woont in de regio Eindhoven, hebt een minimuminkomen en je kunt je rekeningen even niet meer op orde brengen, met alle stress van dien. Door overbelasting, lichamelijke of andere problemen ben je vastgelopen met je administratie en alleen kom je er niet meer uit.

Het gaat niet om schuldhulpverlening en bewindvoering. Je AdministratieMaatje bemiddelt dus niet richting schuldeisers en hij of zij neemt je (verantwoordelijkheid over) administratie dus ook niet over. Wel kan hij of zij je goed verwijzen naar instanties en inkomensondersteunende voorzieningen.Contactpersoon:
Naam: Jos van Gerven Coördinator Klapperproject
Telefoonnummer: 040 - 233 39 47
E-mail: Jos@maatje040.nl

Naam: Marion de Groot
Telefoonnummer: 040 - 233 39 49
E-mail: mariong@maatje040.nl


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
- bijstandsgerechtigden
Gegevens ingevoerd: 16-12-2009 15:50:56
Laatste wijziging: 6-2-2017 20:23:49

Aangeboden door:

Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven


Bezoekadres: Piuslaan 74A Eindhoven
Postadres: Piuslaan 74A, 5614 HR Eindhoven
Telefoonnummer: 040-244 76 69
E-mail: info@maatje040.nl
Website: www.maatje040.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Het matchen en begeleiden van vrijwillige maatjes aan mensen die een hulpvraag hebben op het gebied van sociaal contact of praktische begeleiding. De VHE werkt met verschillende doelgroepen en werkt samen met diverse professionele zorginstellingen. De missie is dat zowel de vrijwilligers als de hulpvragers op maat gekoppeld worden en zich thuis voelen bij de VHE.


Soorten diensten of activiteiten:
De VHE is een professionele, slagvaardige vrijwilligersorganisatie mét huiselijke sfeer en uitstraling. VHE is een van de grootste organisaties in Eindhoven op gebied van vrijwilligerswerk in zorg en welzijn.


Contactpersonen:
Jolanda van den Hurk Coördinator Vrij & Verder
E-mail: jolanda@maatje040.nl
Telefoonnummer: 040 - 244 76 69
Ruwien Maasse van den Brink, Coörd/ Vrijw.Thuish.
E-mail: ruwien@maatje040.nl
Telefoonnummer: 040 - 244 76 69
Marion van der Heijden, Coörd Buddyzorg & Maat'sch.
E-mail: marion@maatje040.nl
Telefoonnummer: 040 - 233 39 41
Eline Smit Coördinator Vriendendienst
E-mail: eline@maatje040.nl
Telefoonnummer: 040 - 244 76 69
Jos van Gerven Coördinator Klapperproject
E-mail: Jos@maatje040.nl
Telefoonnummer: 040 - 233 39 47
Marije van Dijk Coördinator Klapperproject
E-mail: marije@maatje040.nl
Telefoonnummer: 040 – 244 76 69
Janet Eenink
E-mail: janet@maatje040.nl
Telefoonnummer: 040 - 233 39 40
Marion de Groot
E-mail: mariong@maatje040.nl
Telefoonnummer: 040 - 233 39 49
Yvonne Verhagen
E-mail: yvonnev@maatje040.nl
Telefoonnummer: 040 – 410 03 35
Maartje van den Bosch
E-mail: maartje@maatje040.nl
Telefoonnummer: 040-233 39 48