HomeWoonzorgnet › E-herstel
Zoom:

E-herstel

Doel:

Binnen Woonzorgnet is het voor bewoners mogelijk om tijd, plaats en persoon onafhankelijk te werken aan herstel. Het doel van E-herstel is het bevorderen van het herstelproces van bewoners door het gebruik van digitale technologie.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

Bewoners kunnen in hun eigen tijd en op hun eigen plek onafhankelijk van begeleiding, werken aan herstel en ervaren dit als een prettige toevoeging aan de reguliere ondersteuningsmogelijkheden. Je kan hierbij denken aan informatie, filmpjes, dagboeken, uitleg en oefeningen op de gebieden waarop mensen zich willen verbeteren. Daarnaast zal door het gebruik de eigen rol van de bewoner versterkt worden. Tegelijkertijd zal ook de rol van de begeleiding versterkt worden waardoor de kwaliteit van het begeleidingscontact toeneemt, een efficiëntere inzet mogelijk wordt en de resultaten van de ondersteuning toenemen.Contactpersoon:
Naam: Zorgbemiddeling
Telefoonnummer: 0317-398 800
E-mail: info@woonzorgnet.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 15-11-2017 15:58:03
Laatste wijziging: 5-2-2019 13:22:00

Aangeboden door:

Woonzorgnet


Bezoekadres: Nieuwe Keijenbergseweg 171 Renkum
Postadres: Postbus 28, 6870 AA Renkum
Telefoonnummer: 0317-398 800
E-mail: info@woonzorgnet.nl
Website: www.woonzorgnet.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Zorginstellingen


Doelstelling of kernactiviteit:
Woonzorgnet is een middelgrote zorgaanbieder die in kleinschalige woonvoorzieningen mensen met een GGZ indicatie ondersteunt bij wonen, sociale relaties, werken en zinvolle dagbesteding.


Belangrijkste doelgroepen:
Woonzorgnet biedt ondersteuning aan verschillende doelgroepen. Op onze locaties wordt uiteraard rekening gehouden met de samenstelling van de bewonersgroep en hun problematiek. De 3 belangrijkste doelgroepen van Woonzorgnet zijn; Mensen met psychiatrische problemen, Mensen met een autisme-spectrumstoornis Mensen met psychiatrische- én verslavingsproblemen.


Soorten diensten of activiteiten:
Wij bieden onze bewoners de gelegenheid te worden wie ze zijn. Dat doen we door én bescherming én uitdaging te bieden. Dat betekent niet alleen een mooie woonstudio en een veilige woonomgeving met mensen om je heen, maar ook een stimulerende begeleiding die mensen uitdaagt sociaal en maatschappelijk mee te doen. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden en kracht van de persoon zelf en van hun sociale omgeving. Onze bewoners zijn namelijk meer dan alleen "cliënt". Het zijn unieke mensen met een eigen levensgeschiedenis, met eigen talenten en mogelijkheden en met persoonlijke betekenisvolle contacten in de samenleving. Wij bejegenen onze bewoners vanuit een hoopvolle en positieve benadering waarin we focussen op wat mensen nog wel kunnen en proberen te versterken waar mensen voor gemotiveerd zijn, ook wel empowerment genoemd. De benadering is niet uitsluitend psychologisch (“hoe voelt u zich”) maar vooral sociaal maatschappelijk van aard; gericht op meedoen in de samenleving.


Contactpersoon:
Zorgbemiddeling
E-mail: info@woonzorgnet.nl
Telefoonnummer: 0317-398 800