HomeWoonzorgnet › Ervaringsdeskundigheid
Zoom:

Ervaringsdeskundigheid

Doel:

De meeste bewoners van Woonzorgnet weten zelf heel goed wat voor hen werkt en wat niet. Maar soms is het moeilijk hier concreet uitvoering aan te geven. Dat kan komen door psychische problematiek, negatieve ervaringen, onvoldoende steun door anderen, onzekerheid etc. Woonzorgnet biedt hulp en ondersteuning onder andere door het beschikbaar stellen van ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigen.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

Samen met begeleiders realiseren zij de herstel ondersteunende dienstverlening met als doelstelling dat iedere bewoner zelf in de lead is en invulling kan geven aan het eigen herstelproces. Niet voor niets is het motto van Woonzorgnet “Jezelf zijn!”. Meer weten?

Herstel

Herstel is in de GGz relatief nieuw en gaat over iets anders dan genezing. In een herstelproces wordt gezocht naar een persoonlijke balans. De balans tussen de unieke persoon die iedereen is en degene die lijdt aan psychische problematiek en daarmee moet leren omgaan. Het herstelproces is om deze reden altijd een uniek en persoonlijk proces waarbij je leert omgaan met eigen ervaringen als een individu die te maken heeft met psychiatrische problemen. Het is een proces waarin je je eigen interesses en kwaliteiten opnieuw ontdekt en leert waarderen. Hierdoor kunnen mensen weer een zinvolle invulling geven aan het leven en kunnen zij van betekenis zijn voor anderen.Contactpersoon:
Naam: Zorgbemiddeling
Telefoonnummer: 0317-398 800
E-mail: info@woonzorgnet.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 15-11-2017 15:48:53
Laatste wijziging: 5-2-2019 13:22:05

Aangeboden door:

Woonzorgnet


Bezoekadres: Nieuwe Keijenbergseweg 171 Renkum
Postadres: Postbus 28, 6870 AA Renkum
Telefoonnummer: 0317-398 800
E-mail: info@woonzorgnet.nl
Website: www.woonzorgnet.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Zorginstellingen


Doelstelling of kernactiviteit:
Woonzorgnet is een middelgrote zorgaanbieder die in kleinschalige woonvoorzieningen mensen met een GGZ indicatie ondersteunt bij wonen, sociale relaties, werken en zinvolle dagbesteding.


Belangrijkste doelgroepen:
Woonzorgnet biedt ondersteuning aan verschillende doelgroepen. Op onze locaties wordt uiteraard rekening gehouden met de samenstelling van de bewonersgroep en hun problematiek. De 3 belangrijkste doelgroepen van Woonzorgnet zijn; Mensen met psychiatrische problemen, Mensen met een autisme-spectrumstoornis Mensen met psychiatrische- én verslavingsproblemen.


Soorten diensten of activiteiten:
Wij bieden onze bewoners de gelegenheid te worden wie ze zijn. Dat doen we door én bescherming én uitdaging te bieden. Dat betekent niet alleen een mooie woonstudio en een veilige woonomgeving met mensen om je heen, maar ook een stimulerende begeleiding die mensen uitdaagt sociaal en maatschappelijk mee te doen. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden en kracht van de persoon zelf en van hun sociale omgeving. Onze bewoners zijn namelijk meer dan alleen "cliënt". Het zijn unieke mensen met een eigen levensgeschiedenis, met eigen talenten en mogelijkheden en met persoonlijke betekenisvolle contacten in de samenleving. Wij bejegenen onze bewoners vanuit een hoopvolle en positieve benadering waarin we focussen op wat mensen nog wel kunnen en proberen te versterken waar mensen voor gemotiveerd zijn, ook wel empowerment genoemd. De benadering is niet uitsluitend psychologisch (“hoe voelt u zich”) maar vooral sociaal maatschappelijk van aard; gericht op meedoen in de samenleving.


Contactpersoon:
Zorgbemiddeling
E-mail: info@woonzorgnet.nl
Telefoonnummer: 0317-398 800