HomeWoonzorgnet › Herstelondersteuning
Zoom:

Herstelondersteuning

Doel:

Woonzorgnet biedt mensen de gelegenheid tot herstel. Iedere bewoner kan daar zelf richting aan geven, in een eigen tempo. Niets hoeft, maar de begeleiding nodigt wel uit. Ze zullen een beroep doen om gebruik te maken van de eigen mogelijkheden en de aanwezige talenten, op het benutten van meerdere rollen en het gebruik maken van contacten en netwerk.

Meer informatie:


Werkwijze:

Dat doen we door én bescherming én uitdaging te bieden. Dat betekent niet alleen een mooie woonstudio en een veilige woonomgeving met mensen om je heen maar ook een stimulerende begeleiding die mensen uitdaagt sociaal en maatschappelijk mee te doen. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden en kracht van de persoon zelf en van hun sociale omgeving. Onze bewoners zijn namelijk meer dan alleen "cliënt". Het zijn unieke mensen met een eigen levensgeschiedenis, met eigen talenten en mogelijkheden en met persoonlijke betekenisvolle contacten in de samenleving. Wij bejegenen onze bewoners vanuit een hoopvolle en positieve benadering waarin we focussen op wat mensen nog wel kunnen en proberen te versterken waar mensen voor gemotiveerd zijn, ook wel empowerment genoemd. De benadering is niet uitsluitend psychologisch (“hoe voelt u zich”) maar vooral sociaal maatschappelijk van aard; gericht op meedoen in de samenleving.

Woonzorgnet biedt mensen de gelegenheid tot herstel. Iedere bewoner kan daar zelf richting aan geven, in een eigen tempo. Niets hoeft, maar de begeleiding nodigt wel uit. Ze zullen een beroep doen om gebruik te maken van de eigen mogelijkheden en de aanwezige talenten, op het benutten van meerdere rollen en het gebruik maken van contacten en netwerk. Een voorbeeld hiervan is de website www.jezelfzijn.info, een platform waar bewoners uitgenodigd worden om hun verhaal te delen, gedichten te publiceren, hun kunst te laten zien en ga zo maar verder. Ieder op zijn eigen manier, vanuit zijn eigen talenten.

Planmatige ondersteuning

Iedere bewoner krijgt te maken met twee soorten begeleiders: de Persoonlijk Begeleider (PB-er) en de Woonbegeleider (WB-er). Vanaf het moment dat iemand bij Woonzorgnet komt wonen wordt een Persoonlijk Begeleider toegewezen. Deze PB-er is de vaste gesprekspartner en stelt samen met de bewoner een begeleidingsplan op.

Per levensdomein onderzoekt de bewoner samen met de PB-er het niveau van zelfredzaamheid en de behoefte aan ondersteuning. Vervolgens bewaakt de PB-er met de bewoner samen de voortgang, stuurt op gewenste resultaten, let op de kwaliteit en zorgt ervoor dat iedereen op een goede manier samenwerkt. De PB-er voert dus in nauwe samenwerking met de bewoner de regie over het begeleidingstraject.

Woonbegeleiders realiseren 24-uurs beschermd wonen waarbij het accent ligt op zowel individuele ondersteuningsvragen als op de leefomgeving per locatie. Op elke locatie hebben bewoners te maken met meerdere Woonbegeleiders. Zij helpen om nog meer grip te krijgen op de ondersteuningsvragen door samen de dialoog aan te gaan over specifieke wensen en behoeften per levensdomein.Contactpersoon:
Naam: Zorgbemiddeling
Telefoonnummer: 0317-398 800
E-mail: info@woonzorgnet.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Locatie De Keijenberg
Bezoekadres: Nieuwe Keijenbergseweg 171
Postadres: Nieuwe Keijenbergseweg 171, 6871 VS Renkum
Telnr.: 0317-319 714 / 06 101 06 363

Route / kaartLocatie Redichem
Bezoekadres: Nieuwe Keijenbergseweg 171
Postadres: Nieuwe Keijenbergseweg 171, 6871 VS Renkum
Telnr.: 06-307 91 550 / 06-301 38 797

Route / kaartLocatie Het Kodal
Bezoekadres: Gerard Vethlaan 13
Postadres: Gerard Vethlaan 13, 8072 PS Nunspeet
Telnr.: 0341-25 14 30

Route / kaartLocatie Haverweg
Bezoekadres: Haverweg 67a
Postadres: Haverweg 67a, 6991 BR Rheden
Telnr.: 026 495 55 00

Route / kaartLocatie Van Muijlwijk
Bezoekadres: Ir. J. P. Van Muijlwijkstraat 2-1
Postadres: Ir. J. P. Van Muijlwijkstraat 2-1, 6828 BS Arnhem
Telnr.: 026-370 82 52

Route / kaartLocatie De Heuve
Bezoekadres: Bievinkstraat 1
Postadres: Bievinkstraat 1, 7064 KK Silvolde
Telnr.: 0315-34 27 65

Route / kaartLocatie Nijmegen
Bezoekadres: Achter de Bank 20
Postadres: Achter de Bank 20, 6511 PB Nijmegen
Telnr.: 024-845 58 78

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 27-4-2015 20:50:23
Laatste wijziging: 5-2-2019 13:22:10

Aangeboden door:

Logo

Woonzorgnet


Bezoekadres: Nieuwe Keijenbergseweg 171 Renkum
Postadres: Postbus 28, 6870 AA Renkum
Telefoonnummer: 0317-398 800
E-mail: info@woonzorgnet.nl
Website: www.woonzorgnet.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Zorginstellingen


Doelstelling of kernactiviteit:
Woonzorgnet is een middelgrote zorgaanbieder die in kleinschalige woonvoorzieningen mensen met een GGZ indicatie ondersteunt bij wonen, sociale relaties, werken en zinvolle dagbesteding.


Belangrijkste doelgroepen:
Woonzorgnet biedt ondersteuning aan verschillende doelgroepen. Op onze locaties wordt uiteraard rekening gehouden met de samenstelling van de bewonersgroep en hun problematiek. De 3 belangrijkste doelgroepen van Woonzorgnet zijn; Mensen met psychiatrische problemen, Mensen met een autisme-spectrumstoornis Mensen met psychiatrische- én verslavingsproblemen.


Soorten diensten of activiteiten:
Wij bieden onze bewoners de gelegenheid te worden wie ze zijn. Dat doen we door én bescherming én uitdaging te bieden. Dat betekent niet alleen een mooie woonstudio en een veilige woonomgeving met mensen om je heen, maar ook een stimulerende begeleiding die mensen uitdaagt sociaal en maatschappelijk mee te doen. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden en kracht van de persoon zelf en van hun sociale omgeving. Onze bewoners zijn namelijk meer dan alleen "cliënt". Het zijn unieke mensen met een eigen levensgeschiedenis, met eigen talenten en mogelijkheden en met persoonlijke betekenisvolle contacten in de samenleving. Wij bejegenen onze bewoners vanuit een hoopvolle en positieve benadering waarin we focussen op wat mensen nog wel kunnen en proberen te versterken waar mensen voor gemotiveerd zijn, ook wel empowerment genoemd. De benadering is niet uitsluitend psychologisch (“hoe voelt u zich”) maar vooral sociaal maatschappelijk van aard; gericht op meedoen in de samenleving.


Contactpersoon:
Zorgbemiddeling
E-mail: info@woonzorgnet.nl
Telefoonnummer: 0317-398 800