HomeZorg voor jeugd › Signaleringssysteem Zorg voor jeugd
Zoom:

Signaleringssysteem Zorg voor jeugd

Doel:

Naast de vroegtijdige signalering is het van cruciaal belang dat partijen vastleggen wie de regie heeft op het begeleidingsproces wanneer meer partijen betrokken zijn bij een jongere. Het begeleidingsproces rondom een jongere wordt dan vroegtijdig op elkaar afgestemd en vanaf het begin (de start van het proces) is duidelijk wie de verantwoordelijkheid heeft en waar de doorzettingsmacht ligt.


Werkwijze:

Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is een instrument dat gerichte ondersteuning biedt om de coördinatie van zorg binnen de keten te versterken. Met het systeem worden problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar in een vroegtijdig stadium gesignaleerd, waarna de ketencoördinatie wordt georganiseerd en hulp op elkaar wordt afgestemd.

De volgende doelen worden met het signaleringsysteem gerealiseerd:

* het optimaliseren van de samenwerking tussen de betrokken keteninstellingen rondom één jeugdige.

* het vroegtijdig signaleren van problemen waardoor risico’s in een vroegtijdig stadium kunnen worden beperkt.

* het actief ondersteunen van de coördinatie van zorg (vastleggen van de instelling die functioneel verantwoordelijk is voor de integrale hulpverlening aan een jeugdige en voor het uitzetten en bewaken van acties rondom een jeugdige).

* het afleggen van verantwoording voor de wijze waarop de coördinatie van zorg is uitgevoerd rondom een jeugdige.

* het genereren van managementinformatie (o.a. input voor beleidsontwikkeling).Doelgroep


- Voor iedereen - tot 23 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
- jongeren
Gegevens ingevoerd: 7-12-2007 15:22:06

Aangeboden door:

Zorg voor jeugd


E-mail: info@zorgvoorjeugd.nu
Telefoonnummer: 06 52 373 956
Website: www.zorgvoorjeugd.nu


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is een instrument dat gerichte ondersteuning biedt om de coördinatie van zorg binnen de keten te versterken.


Soorten diensten of activiteiten:
Met het signaleringssysteem worden problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar in een vroegtijdig stadium gesignaleerd, waarna de ketencoördinatie wordt georganiseerd en hulp op elkaar wordt afgestemd.