HomeZorgbelang Nederland › CMO Flevoland
Zoom:

CMO Flevoland

Doel:

CMO Flevoland staat voor een vitale samenleving waarin welzijn en zorg goed geregeld zijn.
CMO Flevoland is de onmisbare partner in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken, met focus op welzijn en zorg. CMO Flevoland levert diensten die leiden tot resultaat, en werkt met een team van professionele en gepassioneerde adviseurs.


Meer informatie:
 


Werkwijze:

Adviespunt Zorgbelang

U kunt bij ons terecht als u vragen of klachten over zorg heeft. We denken met u mee over oplossingen die het beste bij uw situatie passen. Ervaart u knelpunten en komt u er zelf niet uit? We helpen u verder.

Cliëntondersteuning langdurige zorg

Bij het Adviespunt Zorgbelang langdurige zorg kunt u terecht met uw vraag of klacht op het gebied van langdurige zorg. De cliëntondersteuners van Adviespunt Zorgbelang bieden kosteloos onafhankelijke ondersteuning, zowel voor zorg thuis als in een instelling:

* informatie en advies

* hulp bij het kiezen van een passende zorgaanbieder

* ondersteuning bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorgplan

* ondersteuning bij verbetering van uw zorg en bemiddeling

Woont u in Flevoland of Gooi- en Vechtstreek?

Bel voor ondersteuning op het gebied van langdurige zorg op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur naar 0900 - 243 81 81 of 0320 - 244 259. Of stuur een e-mail naar clientondersteuning@cmo-flevoland.nl.

Cliëntondersteuning gezondheidszorg

Bij een vraag of klacht over uw huisarts, specialist, tandarts, apotheker, fysiotherapeut of andere hulpverlener, kunt u terecht bij het Adviespunt Zorgbelang gezondheidszorg. De cliëntondersteuners beantwoorden vragen en geven bij klachten advies over mogelijke vervolgstappen.

Woont u in Flevoland?

Voor ondersteuning op het gebied van gezondheidszorg kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur bellen naar 0900 - 243 70 70 of 0320 - 244 259. Of stuur een e-mail naar adviespunt@cmo-flevoland.nl.

Werken vanuit de regio

Wij werken vanuit de regio, waardoor wij u goed kunnen informeren over de zorgmogelijkheden in die regio. Zoals het aanbod van zorgaanbieders, mogelijke wachtlijsten en de kwaliteit van het zorgaanbod. Meer informatie vindt u op de website www.adviespuntzorgbelang.nl.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

CMO Flevoland
Bezoekadres: Schans 19-45 (2 hoog)
Postadres: Schans 19-45 (2 hoog), 8231 AK Lelystad
Telnr.: 0320 244 259
E-mail: adviespunt@cmo-flevoland.nl
Webs.: www.cmo-flevoland.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 22-6-2015 20:34:10
Laatste wijziging: 12-7-2016 20:14:53

Aangeboden door:

Zorgbelang Nederland


Postadres: K.R. Poststraat 70-72, 8441 ER Heerenveen
Website: www.zorgbelang-nederland.nl


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Zorgbelang Nederland is een samenwerkingsverband van de regionale zorgbelangorganisaties. Via deze samenwerking kunnen de zorgbelangorganisaties zich profileren als gesprekspartner op landelijk niveau. Bij Zorgbelang Nederland vindt overleg en afstemming plaats en worden gezamenlijke projecten gecoördineerd. In het gehele land zijn Zorgbelangorganisaties actief.


Soorten diensten of activiteiten:
Wij streven naar een leefbare, zorgzame samenleving waar iedereen een volwaardige positie inneemt en met elkaar hieraan vorm geeft. Wij ondersteunen opdrachtgevers op het gebied van de gezondheidszorg, langdurige zorg, Wmo, GGZ, jeugdhulp, participatiewet en op het gebied van leefbaarheid. Het perspectief en de ervaringen van mensen waar het om gaat, staan altijd voorop. Onze kennis daarover en van de methodieken om deze ervaringen tot verbeteringen te laten leiden, vormen de basis voor onze diensten.

Daarnaast bieden wij burgers onafhankelijk advies en ondersteuning via Adviespunt Zorgbelang