Home

Gemeentebestuur en gemeentelijke administratie

Doel:

Besturen van de gemeente, zorgen voor voorzieningen en verstrekken van vergunningen.


Werkwijze:

De gemeente heeft veel verschillende taken. De gemeente: houdt bij wie er in de gemeente wonen; geeft officiële documenten uit, zoals een paspoort of identiteitskaart en een rijbewijs; verstrekt uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien; is verantwoordelijk voorhet Sociale Domein waaronder de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet; is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en geeft geld uit aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben; maakt bestemmingsplannen en houdt toezicht op de woningbouw; legt straten, wegen voetpaden en fietsroutes aan. En zorgt dat ze onderhouden worden; voert de Wet milieubeheer uit; verstrekt subsidies, bijvoorbeeld aan sport- en culturele organisaties, of verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk doel.

Openingstijden:

Zonder afspraak: maandag t/m vrijdag van 09.00-13.00 uur.

Met afspraak: maandag t/m vrijdag van 13.00-16.30 uur én maandag- en vrijdagavond tot 19.00 uur.Contactpersoon:
Naam: Klantcontactcentrum
Telefoonnummer: 14 040
E-mail: gemeente@eindhoven.nl
Website: http://www.eindhoven.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Stadskantoor Inwonersplein
Bezoekadres: Stadhuisplein 10
Telnr.: 14 040
E-mail: gemeente@eindhoven.nl

Route / kaart:WIJeindhoven
Postadres: Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven
Telnr.: 040-238 8998
E-mail: info@wijeindhoven.nl

Doelgroep


- Voor iedereenGegevens ingevoerd: 15-9-2009 20:06:22
Laatste wijziging: 13-2-2017 10:54:28
Fout bij opvragen organisatie!