Logo digitale-sociale-kaart.nl
Wat komt in aanmerking voor vermelding in de Digitale-Sociale-Kaart.nl
Organisaties die diensten, producten en activiteiten aanbieden op het gebied van werk, wonen, welzijn en zorg kunnen worden opgenomen in de Digitale-Sociale-Kaart.nl. Door het nemen van een abonnement worden gegevens opgenomen en geactualiseerd. Wij zorgen dat alle informatie consequent en consistent wordt opgenomen. Frequent controleren wij de gegevens op hun actualiteit.

De volgende typen organisaties worden bij het nemen van een abonnement standaard opgenomen:
In het kader van de Wet werk en bijstand
 • Opleidingen
 • Reïntegratiebedrijven
 • Vestigingen van UWV en CWI
 • Gemeentelijke of regionale sociale diensten
 • Sociale werkvoorzieningsbedrijven
 • Hulpverleningsinstellingen
 • Educatieve centra
 • Beroepsopleidingen
 • Vrijwilligerscentrales
 • Begeleidingsinstellingen
In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Zorginstellingen
 • Thuishulp
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Mantelzorg ondersteuning
 • Woonprojecten
 • Zorgloketten
 • Jeugdzorginstellingen
 • Hulpdiensten
 • GGD en GGZ
 • Onderzoeksinstituten
 • Ouderen- en gehandicaptenorganisaties
 • Kinderopvang
Kosten voor vemeldingen
De Digitale-Sociale-Kaart.nl is een activiteit of dienst georiënteerde sociale kaart met een matching module.
Gegevens worden opgenomen in een centraal databestand. Van daaruit wordt voor iedere gemeente in Nederland een actuele sociale kaart gegenereerd.
Organisaties - en vestigingen van die organisaties - worden daarmee alleen in de sociale kaart van de gemeenten in het eigen werkgebied getoond.
In de regel worden alle hoofdactiviteiten van iedere organisatie afzonderlijk vermeld en gekoppeld aan de gemeenten waar zij die dienst aanbieden.
Voor het vermelden en up-to-date houden van die gegevens wordt een (relatief) kleine jaarlijkse vergoeding gevraagd.
Afhankelijk van de omvang van de organisatie, het aantal vestigingen en het aantal diensten, varieert dat van € 25,- tot maximaal € 500,-(excl. BTW) per jaar. Informeer naar de kosten.

Naast individuele aanmeldingen door organisaties kunnen gemeenten of samenwerkingsverbanden van gemeenten ook een abonnement nemen om alle relevante gegevens voor de gemeente op te laten nemen. Voor het verzamelen en opnemen van de gegevens wordt een standaard bedrag van € 35,- per organisatie in rekening gebracht en een jaarlijks abonnementsbedrag van € 0,02 per inwoner (excl. BTW).
Aanmelden en/of wijzigen van gegevens
Ten behoeve van de uniformiteit en eenduidigheid van gegevens wordt aan organisaties gevraagd hun producten en activiteiten volgens vaste criteria te beschrijven. Op de startpagina vindt u aan de rechterzijde de knop 'Aanmelden'. Hier vindt u formulieren voor het aanmelden of wijzigen van gegevens. Ook kunt u een e-mail sturen of het adres van en website waar wij de informatie kunnen vinden.

In alle gevallen beslist de beheerder van de Digitale-Sociale-Kaart.nl of organisaties en productgegevens worden opgenomen.
Terug