HomeA.A.I. centrum De Klimop › Begeleiding individueel en groepsgewijs
Zoom:

Begeleiding individueel en groepsgewijs

Doel:

A.A.I. centrum De Klimop biedt individuele- en groepsbegeleiding met hulp van dieren (m.n. paarden en honden) aan kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblematiek die een indicatie voor Zorg in Natura (ZIN) of een PGB hebben. De begeleiding bestaat uit kindercounseling, dagopvang thuiszittende leerlingen en trainingen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak, met als doel de ontwikkeling zodanig te stimuleren dat kinderen zo goed mogelijk kunnen voldoen aan de eisen die de omgeving aan hen stelt.


Werkwijze:

De zorg voor uw kind kunt u inkopen via het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) van uw gemeente. Indien er voor uw kind geen indicatie is vanuit het CJG, maar uw kind kan wel wat hulp gebruiken, dan kunt u kijken of via het aanvullende pakket van uw zorgverzekering psychosociale hulpverlening vergoed wordt.

Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek. Daarna volgt de intake en het opstellen van het zorgplan met de doelen. Daarbij staat de hulpvraag van uw kind centraal. We werken met inzet van de dieren oplossingsgericht met uw kind aan de doelen.Doelgroep


- voor alle leeftijdenGegevens ingevoerd: 19-2-2013 11:11:43
Laatste wijziging: 29-11-2022 15:01:11

A.A.I. centrum De Klimop

Bezoekadres:
Hanekinderstraat 9
4871 NG Etten-Leur

Postadres:
Hanekinderstraat 9
4871 NG Etten-Leur

Telefoonnummer: 06-12588656

E-mailadres: paulien@aaicentrumdeklimop.nl

E-mailadres: administratie@aaicentrumdeklimop.nl

Website: www.aaicentrumdeklimop.nl


Doelstelling of kernactiviteit:

Kinderen die moeite hebben met de eisen die aan hen gesteld worden verder te helpen in hun ontwikkeling met hulp van paarden en honden

Belangrijkste doelgroepen:

Kinderen tussen de 4 en de 18 jaar die moeite hebben met het voldoen aan alle eisen en verwachtingen die in het normale leven aan hen worden gesteld

Route / kaart:Doelstelling of kernactiviteit:

Kinderen die moeite hebben met de eisen die aan hen gesteld worden verder te helpen in hun ontwikkeling met hulp van paarden en hondenBelangrijkste doelgroepen:

Kinderen tussen de 4 en de 18 jaar die moeite hebben met het voldoen aan alle eisen en verwachtingen die in het normale leven aan hen worden gesteldSoorten diensten of activiteiten:
kindercounseling
begeleiding individueel en groep
dagopvang
sociale vaardigheidstraining


Contactpersoon:
Paulien Rutgers
E-mail: paulien@aaicentrumdeklimop.nl
Telefoonnummer: 06-12588656