HomeAmbiq › Behandeling met verblijf [intramuraal]
Zoom:

Behandeling met verblijf [intramuraal]

Doel:

Intramuraal betekent: behandeling met verblijf. We noemen het ook wel ‘24-uurs behandeling’. Voor kinderen/jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

Meer informatie:


Werkwijze:

Samen zoeken we de beste plek: een behandel-locatie of gezinshuis dat bij het kind past. En we bespreken de doelen. Waar gaan we aan werken? Bijvoorbeeld: minder boosheid, of meer zelfvertrouwen.

Overdag is er gewoon school of een dagbesteding.

Samen met ouders

Ouders kennen hun kind natuurlijk het beste. Jullie zijn zoveel mogelijk bij alles betrokken. We doen het samen en wij helpen alleen waar nodig. Ons doel: jullie als gezin zo snel mogelijk weer bij elkaar brengen.

Deze soorten hulpverlening horen bij ‘Behandeling met verblijf’:

- Gezinshuis

- Intensieve Behandeling (IB)

- Jeugd sterk gedragsgestoord licht verstandelijk beperkt J-SGLVB

- Orthopsychiatrische behandeling (OPB)

- Ouder-kind behandeling

- Zeer intensieve behandeling (ZIB)

- Zelfstandig leren wonen/trainingshuis voor kamer bewonenLocatie (-s) waar u terecht kunt:

Dienstencentrum Hengelo (Hoofdkantoor)
Bezoekadres: Sabina Klinkhamerweg 21
Postadres: Sabina Klinkhamerweg 21, 7555 SK Hengelo
Telnr.: 088 777 6000

Route / kaartDienstencentrum Deventer
Bezoekadres: Koningin Wilhelminalaan 13A
Postadres: Koningin Wilhelminalaan 13A, 7415 KP Deventer
Telnr.: 088 777 6004

Route / kaartDienstencentrum Hoogeveen
Bezoekadres: De Vos van Steenwijklaan 28
Postadres: De Vos van Steenwijklaan 28, 7902 NS Hoogeveen
Telnr.: 088 777 6005

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met een verstandelijke beperking
Laatste wijziging: 15-11-2019 12:04:24

Aangeboden door:

Ambiq


Bezoekadres: Sabina Klinkhamerweg 21 Hengelo
Postadres: Sabina Klinkhamerweg 21, 7555 SK Hengelo
Telefoonnummer: 0887776000
E-mail: communicatie@ambiq.nl
Website: www.Ambiq.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Behandeling en begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek. Voor een zo zelfstandig mogelijk leven.


Soorten diensten of activiteiten:
- onderzoek
- trainingen
- therapie
- behandeling thuis [ambulant]
- behandeling met verblijf [intramuraal]
- wonen en dagbesteding
- crisis