HomeAmbulant Centrum Rotterdam › Ambulant Centrum Rotterdam
Zoom:

Ambulant Centrum Rotterdam

Doel:

Ambulant Centrum Rotterdam, onderdeel van Fivoor, is een forensisch psychiatrische poli- en dagkliniek. Wij bieden behandeling bij grensoverschrijdend gedrag. Ambulant Centrum Rotterdam is een tweedelijns zorginstelling. Cliënten kunnen zich vrijwillig laten verwijzen door bijvoorbeeld de huisarts of zij kunnen binnen een juridisch kader in behandeling komen. In eerste instantie richt de behandeling zich op het voorkomen van delictgedrag of grensoverschrijdend gedrag.


Werkwijze:

De behandeling kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden en wordt door een multidisciplinair team van psychologen, psychiaters, sociotherapeuten en verpleegkundigen vormgegeven.

In eerste instantie richt de behandeling zich op het voorkomen van een recidive:

* groepsbehandeling:

* Agressiehanteringstherapie

- Training seksuele delictplegers

- Therapiegroep huiselijk geweld

- Delictanalyse

- Sociale Vaardigheidstraining

- Terugvalpreventie

* Medicamenteuze behandeling

* Individuele begeleiding / behandeling

* Psychiatrische intensieve thuiszorg

* Echtpaarbehandeling

* Ouderbegeleiding

* Psychotherapie

* SPV begeleiding

* Systeemtherapie

* Libidoremmende medicatie

* Dagbehandeling

* ArbeidstoeleidingLocatie (-s) waar u terecht kunt:

Ambulant Centrum Rotterdam
Bezoekadres: Diergaardesingel 69-73
Postadres: Diergaardesingel 69-73, 3014 AE Rotterdam
Telnr.: 088-0282200
Faxnr.: 088-0282202
E-mail: info@fivoor.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 12 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
- justitieklanten
Gegevens ingevoerd: 10-8-2007 14:52:28
Laatste wijziging: 23-4-2018 10:27:26

Aangeboden door:

Ambulant Centrum Rotterdam


Bezoekadres: Diergaardesingel 69-73 Rotterdam
Postadres: Diergaardesingel 69-73, 3014 AE Rotterdam
Telefoonnummer: 088 - 028 2200
Faxnummer: 088 - 028 2202
E-mail: info@fivoor.nl
Website: www.fivoor.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Zorginstellingen


Doelstelling of kernactiviteit:
Ambulant Centrum Rotterdam is een forensisch psychiatrische poli- en dagkliniek, onderdeel van Fivoor.


Soorten diensten of activiteiten:
Ambulant Centrum Rotterdam heeft bijzondere expertise in het behandelen van cliënten die door hun grensoverschrijdend gedrag met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen.