HomeAmbulante Fiom › Abortus besluitvorming
Zoom:

Abortus besluitvorming

Doel:

Wanneer u onbedoeld zwanger bent, moet u in korte tijd ingrijpende beslissingen nemen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Kiest u voor abortus of voelt u hier om persoonlijke redenen niets voor? Overweegt u om uw kind na de geboorte in een pleeggezin te plaatsen of ter adoptie af te staan? En wat betekent het om (jong) moeder of vader te worden?

Wij helpen u en uw eventuele partner om alle mogelijkheden op een rijtje te zetten en te komen tot een weloverwogen keuze. De Fiom hulpverlening is neutraal: een open houding en geen vooringenomen standpunt over het besluit dat u gaat nemen. Niet alleen bij het nemen van een besluit kunnen wij u helpen; u kunt ook nadat u een keuze heeft gemaakt, welke dan ook, bij ons terecht voor verdere hulp, informatie en advies.


Werkwijze:

Een of twee gesprekken met vrouw en haar evt. partner om de mogelijkheden en keuzes die er zijn, te bespreken

-----------------------

Extra informatie over deelname:

- Individuele en systeemhulpverlening is gratis. Voor groepen, informatieavonden, scholingen en trainingen wordt een bijdrage gevraagd.- De Fiom verzorgt op aanvraag ook voorlichtingen in het onderwijs.- De Fiom heeft een ruim scholingsaanbod voor professionals, bijvoorbeeld de KNOV geaccrediteerde scholingen voor verloskundigen over Tienerzwangerschappen en Zwangerschapsverlies.Doelgroep


- Voor vrouwen - van alle leeftijdenGegevens ingevoerd: 13-11-2005 12:03:02
Laatste wijziging: 27-6-2011 10:20:19

Extra informatie over deelnemers


Motivatie voor deelname:
Verplicht

Aangeboden door:

Ambulante Fiom


Bezoekadres: Kruisstraat 1 (hoofdkantoor), 5211 DT 's-Hertogenbosch
Postadres: Kruisstraat 1, 5211 DT 's-Hertogenbosch
E-mail: info@fiom.nl
Telefoonnummer: 088 - 1264900
Faxnummer: 073 - 6122390
Website: www.fiom.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Welzijnsinstelling


Doelstelling of kernactiviteit:
De Fiom biedt psychosociale hulp, informatie en advies op de aandachtsgebieden: 1- Onbedoelde zwangerschap: besluitvormingsgesprekken en nazorg, tienerzwangerschappen en tienerouderschap 2- Vruchtbaarheidsproblemen, ongewenste kinderloosheid, zwangerschapsverlies 3- Afstand ter adoptie, adoptienazorg en zoekacties naar familieleden. De Fiom doet dit door hulpverlening; preventie en expertiseoverdracht.


Belangrijkste doelgroepen:
De Fiom biedt hulpverlening aan tieners en volwassenen afhankelijk van de hulpvraag.


Soorten diensten of activiteiten:
De Fiom biedt hulp bij een aantal specifieke levensvragen; op basis van deze gespecialiseerde psychosociale hulpverlening ontwikkelt zij nieuwe methodieken en preventieactiviteiten opdat cliënten zo snel mogelijk (weer) het heft in eigen handen kunnen nemen.

De Fiom wisselt haar expertise uit met andere (internationale) organisaties en draagt deze voor een deel ook aan hen over. De levensvragen waarbij de Fiom ondersteuning biedt, hebben te maken met: (on)bedoelde zwangerschap, ongewenste kinderloosheid, afstand doen van een kind, afgestaan/geadopteerd zijn, adoptienazorg en (inter)nationale zoekacties naar familieleden.