HomeBeautiful Minds BV › Bewindvoering in eigen taal
Zoom:

Bewindvoering in eigen taal

Doel:

Het doel van een beschermingsbewind is het op orde brengen en/of houden van de financiële situatie, de financiële situatie te stabiliseren, meer rust te creëren voor de klant en waar mogelijk te voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan.


Werkwijze:

Beautiful Minds B.V. is gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten in hun eigen taal, hierbij kunt u denken aan talen zoals: Arabisch, Turks en Tigrinya. Door het mogelijk te maken om mensen in hun eigen taal te woord te staan creëren wij een veilige situatie en werken aan een vertrouwensrelatie. Veiligheid en vertrouwen zijn onmisbare ingrediënten voor de stappen richting een duurzame gedragsverandering. Het gaat immers om de financiële situatie van mensen wat een gevoelig onderwerp is.

Als er sprake is van (oude) schulden dan is er dikwijls meer nodig, een schuldregeling via de gemeente of in het uiterste geval schuldsanering (het wettelijke traject via de rechter). Beautiful Minds B.V. helpt bij de aanvraag voor deze schuldhulpverlening. Daarbij blijft het de taak van een beschermingsbewindvoerder, ook tijdens een schuldhulpverleningstraject, om op te komen voor de klant en zijn of haar financiële situatie zoveel mogelijk stabiel te houden.

De dagelijkse praktijk laat zien dat er voor mensen met problematische schulden zelden passende ondersteuning is. Dit is een groot probleem binnen onze samenleving: het voortbestaan van een dergelijke schuldsituatie ontregelt het leven enorm. Zorgen of zelfs ruzies om financiën kunnen relaties met familie en vrienden behoorlijk onder druk zetten. Als er beslag is gelegd op het inkomen valt het niet mee om passende woonruimte te vinden of vast te houden. En voor werkgevers zijn loonbeslagen (te) vaak een aanleiding om een tijdelijk contract niet te verlengen. Ook hierdoor komt de economische zelfredzaamheid in geding.

We hebben bewind voering in onze diensten opgenomen omdat we preventief en duurzaam resultaat willen boeken. Het voorkomen van schulden en mensen daarbij begeleiden vraagt maatwerk en ondersteuning in het gedrag. Beautiful Minds B.V. onderscheidt zich binnen deze dienstverlening door haar methodische manier van werken: in het traject wordt op zoek gegaan naar de intrinsieke motivatie van de cliënt. Schulden zijn immers een gevolg van een bepaald gedrag. Wij gaan op zoek naar de oorzaken en gaan voor inzicht en gedragsverandering. Vervolgens is het aan de cliënt om zich te committeren aan het eigen plan van aanpak, waarop de begeleiding van start gaat.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar
Gegevens ingevoerd: 30-9-2016 09:15:57
Laatste wijziging: 13-2-2018 13:24:31

Aangeboden door:

Beautiful Minds BV


Bezoekadres: Burgemeester Houbenstraat 2 Venlo
Postadres: Anne Frankstraat 49, 5912 HD Venlo
Telefoonnummer: 06 81 59 52 13
E-mail: info@bminspireothers.com
Website: www.bminspireothers.com/

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Beautiful Minds heeft een heldere manier van werken en een uitgesproken mening op het gebied van re-integratie. Dat heeft alles te maken met onze achtergrond: al jarenlang ondernemen wij binnen de maatschappelijke sector waar kwetsbare groepen centraal staan. Economische onafhankelijkheid draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling, vermindering van psychische klachten, herstel en kan het geluk positief beïnvloede


Soorten diensten of activiteiten:
Beautiful Minds begeleid en coacht mensen op een onderscheidende manier. We hebben een duidelijke visie: ‘menselijk kapitaal’ staat bij ons centraal. Met die gedachte willen wij anderen inspireren. Ons streven is het maximale uit ‘menselijke parels’ te halen door ons te richten op een combinatie van de aangeboren talenten, vaardigheden en kennis van het individu. Essentieel daarbij is onze zoektocht naar iemands kracht en passie. Beautiful Minds draagt bij aan het vergroten van het menselijk kapitaal door te investeren in de persoonlijke ontwikkeling.

Binnen onze manier van werken staat maatwerk centraal. Dat wil zeggen dat wij voortdurend in gesprek zijn, om tot een passende oplossing te komen.Wij gaan verder daar waar de ander stopt. Beautiful Minds onderscheidt zich in haar diensten door een aanbod neer te zetten die verder gaat voor de klant.