HomeBeautiful Minds BV › Sollicitatietraining
Zoom:

Sollicitatietraining

Doel:

We bieden trainingen en workshops op maat. We dagen deelnemers uit om kritisch naar zichzelf te kijken, zich kwetsbaar op te durven stellen en de regie te pakken in de eigen weg naar succes. Dit doen wij een cyclus van een aantal weken en vaste dagdelen (altijd te bepalen in overleg met de opdrachtgever). De inhoud van de trainingen zijn dynamisch, gevarieerd van theorie tot de daadwerkelijke uitvoering in de praktijk.

De mogelijkheid bestaat om deze training te richten op maatschappelijke participatie en de zoektocht naar een betaalde baan of stage. Tevens kunnen wij deze training verzorgen in de talen Syrisch en Eritrees, voor jongeren en ouderen, hoog- of laagopgeleide en mensen die geen onderwijs hebben genoten.


Werkwijze:

Vanuit een respectvolle en gelijkwaardige positie ondersteunen wij bij het realiseren van het eigen plan van aanpak dat leidt naar efficiëntie en effectiviteit in het realiseren van de doelstelling. Sleutelwoorden zijn mindset, bewustwording en gedragsverandering. Van wezenlijk belang is het om deelnemers bewust te maken van de eigen kracht en hun communicatie om hen zodoende op een hoger niveau brengen, waardoor resultaten verbeteren. En dat heeft weer als gevolg dat er meer succes is in hun én uw dagelijkse werkzaamheden.

Thema’s die aan bod komen zijn:

* Competentie: het vertrouwen in je eigen vaardigheden.

* Zelfbeschikking: zelfstandig keuzes kunnen en durven maken over je eigen leven.

* Impact: het gevoel via je keuzes daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen op de uitkomsten en het verloop van je (persoonlijk of beroepsmatig) ontwikkelingsproces.

* Betekenis: voelen en ervaren dat je werk, je persoonlijke of beroepsmatige ontwikkeling en de keuzes die je daarin maakt betekenis hebben.

* Positief identiteitsgevoel: positief staan ten opzichte van jezelf.

* Groepsoriëntatie: het besef dat je deel uitmaakt van een gemeenschap, dat er daarom altijd sprake is van enige afhankelijkheid van anderen en dat samenwerking met anderen nodig is.Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- langdurig werkzoekenden
Gegevens ingevoerd: 10-10-2016 19:25:22
Laatste wijziging: 13-2-2018 13:24:46

Aangeboden door:

Logo

Beautiful Minds BV


Bezoekadres: Kaldenkerkerweg 20 Venlo
Postadres: Kaldenkerkerweg 20, 5913 AE Venlo
Telefoonnummer: 085 06 05 595.
E-mail: info@bminspireothers.com
Website: www.bminspireothers.com/

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Beautiful Minds heeft een heldere manier van werken en een uitgesproken mening op het gebied van re-integratie. Dat heeft alles te maken met onze achtergrond: al jarenlang ondernemen wij binnen de maatschappelijke sector waar kwetsbare groepen centraal staan. Economische onafhankelijkheid draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling, vermindering van psychische klachten, herstel en kan het geluk positief beïnvloede


Soorten diensten of activiteiten:
Beautiful Minds begeleid en coacht mensen op een onderscheidende manier. We hebben een duidelijke visie: ‘menselijk kapitaal’ staat bij ons centraal. Met die gedachte willen wij anderen inspireren. Ons streven is het maximale uit ‘menselijke parels’ te halen door ons te richten op een combinatie van de aangeboren talenten, vaardigheden en kennis van het individu. Essentieel daarbij is onze zoektocht naar iemands kracht en passie. Beautiful Minds draagt bij aan het vergroten van het menselijk kapitaal door te investeren in de persoonlijke ontwikkeling.

Binnen onze manier van werken staat maatwerk centraal. Dat wil zeggen dat wij voortdurend in gesprek zijn, om tot een passende oplossing te komen.Wij gaan verder daar waar de ander stopt. Beautiful Minds onderscheidt zich in haar diensten door een aanbod neer te zetten die verder gaat voor de klant.