HomeBemoeizorgteam Eindhoven › Overlastmelding
Zoom:

Overlastmelding

Doel:

Het Bemoeizorgteam krijgt veel aanmeldingen. Wij willen graag al onze energie steken in mensen en situaties die onze hulp dringend nodig hebben. U kunt ons daarbij helpen door vooraf even goed na te denken waarom of waarvoor u ons belt en of u bij ons aan het goede adres bent. Hieronder een kort overzicht:


Werkwijze:

Tussen 10.00 en 12.00 uur is het bemoeizorgteam dagelijks (maandag t/m vrijdag) bereikbaar voor aanmelding onder nummer 040 - 2939510.

Neem WEL contact met ons op in de volgende situaties mét (dreigende) overlast:

* Grove verwaarlozing of vervuiling van mensen die op straat moeten leven.(Aanwezigheid van dak- en/of thuislozen)

* Drugs-, medicatie- en alcoholmisbruik in een woning of op straat

* Straatprostitutie

* Ernstige vereenzaming

* (Vluchtelingenproblematiek)

* Grove verwaarlozing of vervuiling van mensen in woningen

* Mensen die een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen

Neem GEEN contact met ons op in de volgende gevallen:

* Als er al behandelcontacten zijn met een instantie/hulpverlener;

* Als u het 112-alarmnummer even niet kunt bereiken

* Bij aanwezigheid van een verdacht persoon

* Een eenmalige vechtpartij

* In geval van dronkenschap

* Bij geluidsoverlast door een feest

* Een huishoudelijk of verkeersongeluk

* De geur van gas

* Een waterlekkage

* Plotselinge stankoverlast

* Alle andere situaties die eenmalig van aard zijn en waarvoor u normaal bij de brandweer, politie of ziekenhuis moet zijnDoelgroep


- Voor iedereenGegevens ingevoerd: 24-9-2009 14:14:00
Laatste wijziging: 7-10-2012 13:20:07

Aangeboden door:

Bemoeizorgteam Eindhoven


Telefoonnummer: 06 82483044
E-mail: info@ggze.nl
Website: www.bemoeizorg.nl


Organisatie Type
Zorginstellingen


Doelstelling of kernactiviteit:
Bemoeizorg Eindhoven is een initiatief van de Gemeente Eindhoven, GGzE, Novadic-Kentron en Politie. Deze instanties hebben een team samengesteld voor mensen in nood.


Belangrijkste doelgroepen:
Zorgwekkende zorgmijders met complexe problematiek.


Soorten diensten of activiteiten:
Als de casus door het Bemoeizorgteam wordt opgepakt, volgt er allereerst een screening. Vanuit deze inventarisatie wordt contact gezocht met de cliënt.
Bestaande hulpverlening wordt in de casus betrokken.
Indien noodzakelijk, zorgt het Bemoeizorgteam voor een passende toeleiding naar zorg. Zodra de verbinding is gerealiseerd, wordt de hulpverlening aan de desbetreffende organisatie overgedragen