HomeBiga Groep BV › Detachering
Zoom:

Detachering

Doel:

Detacheren in het kader van de Begeleid Werken-constructie.


Werkwijze:

Veel kandidaten staan klaar om bij u aan de slag te gaan. Dit kan via een detachering of bij u in dienstverband. Wij zorgen voor de begeleiding en bieden dit op maat.

Onze mensen zijn gemotiveerd en kundig en nemen u veel werk uit handen. Uiteraard maken we met u als opdrachtgever heldere afspraken en al even vanzelfsprekend zullen we de gang van zaken regelmatig met u evalueren. Zo nodig ondersteunen we u ook met het aanpassen van werkplekken. Ook via de gesubsidieerde ‘Begeleid Werken’-constructie kunnen we maatwerk leveren voor uw onderneming.

Begeleiding

Bij een detachering is de gedetacheerde werknemer in dienst van Biga Groep, wij blijven dus eindverantwoordelijk voor de werkgeverstaken. U betaalt geen ziektekosten of werkgeverslasten. Er zijn regelmatig voortgangsgesprekken tussen u, een consulent en de werknemer. De dagelijkse leiding en toezicht liggen bij u als inlenende organisatie.

Beperkte administratie

De gedetacheerde werknemer ontvangt zijn salaris van het sociaal werkbedrijf en blijft daar in dienst. Uw administratie blijft daardoor beperkt. U betaalt een inleenvergoeding aan het sociaal werkbedrijf die gerelateerd is aan de werkzaamheden die een werknemer verricht. Eventueel verminderde loonwaarde wordt berekend in het uurtarief en bij eventueel ziekteverzuim heeft u geen kosten (no-riskpolis).Contactpersoon:
Naam: Margriet Exterkate
Telefoonnummer: 030- 850 32 98
E-mail: mexterkate@bigagroep.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 66 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- langdurig werkzoekenden
- arbeidsgehandicapten
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 1-12-2005 12:05:58
Laatste wijziging: 8-3-2017 09:08:49

Aangeboden door:

Biga Groep BV


Bezoekadres: Thorbeckelaan 3 Zeist
Postadres: Postbus 164, 3700 AD Zeist
Telefoonnummer: 030-8503200
Faxnummer: 030-8503270
E-mail: post@bigagroep.nl
Website: www.bigagroep.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Biga Groep is partner voor gemeenten bij het realiseren van arbeidsparticipatie voor hun inwoners.


Belangrijkste doelgroepen:
Arbeidsgehandicapten.De Biga Groep stelt zich echter op beperkte schaal ook open voor anderen die werkervaring willen opdoen.


Soorten diensten of activiteiten:
Wij ondersteunen de 5 gemeenten (Zeist, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Wijk bij Duurstede) bij het uitvoeren van de Participatiewet.
Daarnaast bieden wij trajecten aan mensen die vallen onder de Participatiewet en het UWV.


Contactpersoon:
Margriet Exterkate
E-mail: mexterkate@bigagroep.nl
Telefoonnummer: 030- 850 32 98