HomeBijeen Heusden › Gehandicaptenparkeerplaats
Zoom:

Gehandicaptenparkeerplaats

Doel:

Als u gehandicapt bent en u kunt uw auto moeilijk voor uw deur parkeren, dan kunt u bij de gemeente een aanvraag voor een eigen gehandicaptenparkeerplaats indienen.

Meer informatie:


Werkwijze:

Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

U bezit een Europese gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart).

U heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein.

De parkeerdruk in de omgeving van de woning is dusdanig dat regelmatig parkeren in de directe omgeving van uw woning vaak niet mogelijk is. De gemeente beoordeelt of hier in uw situatie sprake van is.

U komt niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats, als u alleen een passagierskaart (P) heeft.

Door de aanleg van de parkeerplaats mag de verkeersveiligheid en het doelmatig gebruik van de weg niet in het gedrang komen.Doelgroep


- voor alle leeftijden

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
- mensen met een lichamelijke beperking
Gegevens ingevoerd: 4-11-2022 08:50:16

Bijeen Heusden

Bezoekadres:
Raadhuisplein 16
5151 JH Drunen

Postadres:
Postbus 2
5250 AA Vlijmen

Telefoonnummer: 073-782 0178

E-mailadres: info@bijeenheusden.nl

Website: www.bijeenheusden.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Bijeen is het netwerk van partijen, dat in de gemeente Heusden actief is op het terrein van zorg, jeugd, werk en welzijn. Samen zorgen zij ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt, die nodig is.