HomeBijeen Heusden › KindPakket
Zoom:

KindPakket

Doel:

Met het KindPakket hebben ook kinderen waarvan de ouders moeten rondkomen van een klein inkomen, de kans om op voetbal, muziekles, zwemles te gaan of om mee te gaan met het schoolreisje.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

Ieder kind wil graag op voetbal, muziekles, zwemles of meegaan met het schoolreisje. Maar door de financiële situatie van hun ouders gaat dat soms niet. Om dat toch mogelijk te maken, heeft de gemeente Heusden voor deze kinderen het KindPakket ontwikkeld.

Het KindPakket is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen met een kleine beurs. In het KindPakket zijn de volgende regelingen opgenomen:

- Jeugdsportfonds;

- Jeugdcultuurfonds;

- Leergeld Heusden.

Met het KindPakket kunnen kinderen onder andere sporten, zwemles krijgen of een muziekinstrument leren bespelen. Ook kosten voor school zoals bijvoorbeeld een ouderbijdrage en schoolkamp kunnen vergoed worden. Er is ook voor brugklassers een schoolpakket beschikbaar.

Het KindPakket is beschikbaar voor gezinnen met kinderen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum (bijstandsnorm). Ook kinderen uit gezinnen met een hoger inkomen die in een schuldhulpverleningstraject bij de Kredietbank Nederland zitten, kunnen meedoen.Doelgroep


- van 4 tot 17 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
- inkomen max 130% bijstandsnorm
Gegevens ingevoerd: 4-11-2022 08:50:16

Bijeen Heusden

Bezoekadres:
Raadhuisplein 16
5151 JH Drunen

Postadres:
Postbus 2
5250 AA Vlijmen

Telefoonnummer: 073-782 0178

E-mailadres: info@bijeenheusden.nl

Website: www.bijeenheusden.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Bijeen is het netwerk van partijen, dat in de gemeente Heusden actief is op het terrein van zorg, jeugd, werk en welzijn. Samen zorgen zij ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt, die nodig is.