HomeBlijf Groep › Ambulant traject
Zoom:

Ambulant traject

Doel:

Kortdurende begeleiding gericht op veiligheid

Meer informatie:


Werkwijze:

Het ambulante traject wordt aangeboden aan vrouwen en mannen die in hun thuissituatie te maken hebben met huiselijk geweld, voornamelijk partnergeweld, waarbij de situatie veilig genoeg is om in de eigen omgeving te blijven wonen, of waarbij het mogelijk is om zelf voor een veilige woonomgeving te zorgen. Ook mensen die niet voldoende veilig zijn om thuis te blijven, kunnen starten met een ambulant traject, waarna ze doorstromen naar de opvang. Bij

acute of ernstige onveiligheid is directe opvang mogelijk.

Wat doen we?

Een kortdurend ambulant traject omvat een aantal gesprekken gericht op het stoppen van het huiselijk geweld en het op gang brengen van de gewenste hulp voor alle betrokkenen.Contactpersoon:
Naam: BlijfGroep
Telefoonnummer: 088 234 24 50
E-mail: info@blijfgroep.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Blijf Groep Alkmaar
Bezoekadres: Hooftstraat 163
Postadres: Postbus 8076, 1802 KB Alkmaar
Telnr.: 088 234 24 50
E-mail: alkmaar@blijfgroep.nl

Route / kaartBlijf Groep Amsterdam - Oranje Huis
Bezoekadres: Tollensstraat 59a
Postadres: Postbus 67024, 1060 JA Amsterdam
Telnr.: 088 234 24 50
E-mail: info@blijfgroep.nl

Route / kaartBlijf Groep Flevoland - Gooi en Vechtstreek - Oranje Huis
Bezoekadres: Zwedenstraat 229
Postadres: Zwedenstraat 229, 1363 DN Almere
Telnr.: 088 234 24 50
E-mail: flevoland@blijfgroep.nl

Route / kaartBlijf Groep Haarlem
Postadres: --, Haarlem
Telnr.: 088 234 26 30
E-mail: info@blijfgroep.nl
Blijf Groep Zaanstreek
Bezoekadres: Albert Meijnsstraat 185
Postadres: Albert Meijnsstraat 185, 1521 ZW Wormerveer
Telnr.: 088 234 25 60
E-mail: zaanstreek@blijfgroep.nl

Route / kaartBlijf Groep Ambulant Flevoland
Bezoekadres: Botter 11 – 45
Postadres: Botter 11 – 45, 8232 JS Lelystad
Telnr.: 088 2342530

Route / kaart
Doelgroep


- vanaf 14 jaar
Gegevens ingevoerd: 26-2-2019 11:47:24
Laatste wijziging: 26-2-2019 11:47:24

Blijf Groep

Bezoekadres:
Tollensstraat 59a
1053 RS Amsterdam

Postadres:
Postbus 2938
1000 CX Amsterdam

Telefoonnummer: 088 234 24 00

E-mailadres: communicatie@blijfgroep.nl

E-mailadres: info@blijfgroep.nl

Website: www.blijfgroep.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Blijf Groep helpt om alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen.

>Soorten diensten of activiteiten:
Met betrokkenen werken we daarom aan het inschatten en in kaart brengen van de aard en ernst van het geweld, opheffen van acute onveiligheid en aan oplossingen voor een toekomst zonder geweld. Wij staan voor een duurzame aanpak van geweld en het scheppen van de juiste omstandigheden voor veiligheid en herstel.


Contactpersoon:
BlijfGroep
E-mail: info@blijfgroep.nl
Telefoonnummer: 088 234 24 50