HomeBreda Gelijk! › Belangenbehartiging gehandicapten
Zoom:

Belangenbehartiging gehandicapten

Doel:

Het inclusief maken van de stad Breda, zodat iedereen gelijkwaardig is, er bij hoort en mee kan doen. Hierbij richten we ons met name op mensen met een beperking en hun mantelzorgers.


Werkwijze:

Di. t/m vrij. 9.00 tot 16.00 uur

* Breda Gelijk behartigt naast de collectieve belangen van chronisch zieken en mensen met een lichamelijke beperking, ook de collectieve belangen voor mensen met (O)GGZ problematiek en mensen met een verstandelijke beperking, door afvaardigingen regionale categorale organisaties in haar werkgroepen op te nemen. (Denk hierbij aan de VOGG, RFvo,Ypsilon, Anoiksis, Clientenraad Novadic-Kentron, etc).

* Breda Gelijk is actief op de resultaatgebieden Toegankelijkheid en Voorlichting en Beeldvorming.

* Breda Gelijk heeft zitting in de klankbordgroep Wmo.

* Breda Gelijk heeft een voorlichtingsprogramma voor basisscholen.

* Breda Gelijk kan een op maat gemaakt programma verzorgen voor samenwerkingspartners, ambtenaren van de gemeente Breda, onderwijsinstellingen, politici e.d.

* Breda Gelijk stelt de door haar ontwikkelde werkmethodieken, trainingsprogramma\'s en/of voorlichtingspakketten ter beschikking aan alle organisaties in Nederland; over het algemeen kosteloos, soms tegen kostprijs. Informatie via de website www.handicapbreda.nl of via de contactpersoon.Contactpersoon:
Naam: Gwen van der Meer
Telefoonnummer: 06-1999 9374
E-mail: gwenvandermeer@breda-gelijk.nl


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- arbeidsgehandicapten
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met een verstandelijke beperking
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 20-6-2019 09:26:18

Aangeboden door:

Breda Gelijk!


Postadres: Nieuwe Prinsenkade 22, 4811VC Breda
E-mail: gwenvandermeer@breda-gelijk.nl
Telefoonnummer: 06 1999 9374
Website: www.breda-gelijk.nl


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Het behartigen van de algemene belangen van mensen met een functiebeperking of chronische ziekte.


Belangrijkste doelgroepen:
mensen met een functiebeperking of chronische ziekte


Soorten diensten of activiteiten:
* Het BCG behartigt naast de collectieve belangen van chronisch zieken en mensen met een lichamelijke beperking, ook de collectieve belangen voor mensen met (O)GGZ problematiek en mensen met een verstandelijke beperking, door afvaardigingen regionale categorale organisaties in haar werkgroepen op te nemen. (Denk hierbij aan de VOGG, RFvo,Ypsilon, Anoiksis, Clientenraad Novadic-Kentron, etc).
* Het BCG is actief op de resultaatgebieden Toegankelijkheid en Voorlichting en Beeldvorming.
* Het BCG heeft zitting in de klankbordgroep Wmo.
* Het BCG heeft een voorlichtingsprogramma voor basisscholen.
* Het BCG kan een op maat gemaakt programma verzorgen voor samenwerkingspartners, ambtenaren van de gemeente Breda, onderwijsinstellingen, politici e.d.
* Het BCG stelt de door haar ontwikkelde werkmethodieken, trainingsprogramma\'s en/of voorlichtingspakketten ter beschikking aan alle organisaties in Nederland; over het algemeen kosteloos, soms tegen kostprijs. Informatie via de website www.handicapbreda.nl of via de contactpersoon.


Contactpersoon:
Gwen van der Meer
E-mail: gwenvandermeer@breda-gelijk.nl
Telefoonnummer: 06-1999 9374