HomeBureau Advina › Afwikkeling van nalatenschap
Zoom:

Afwikkeling van nalatenschap

Doel:

Afwikkeling van een nalatenschap

Meer informatie:


Werkwijze:

Bij Bureau Advina kunt u gratis telefonisch advies inwinnen. Indien u overweegt om gebruik te maken van de diensten van Bureau Advina, volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij u aan huis. Daarna besluit u of u gebruik gaat maken van de diensten van Bureau Advina.

Na accordering van de opdracht maakt uw consulent een stappenplan inzake het traject van afwikkeling. In een vervolggesprek wordt dit stappenplan gepresenteerd en toegelicht aan een vertegenwoordiger van de erfgenamen.

Als de erfgenamen akkoord zijn met het plan, gaat uw consulent aan de slag met de afwikkeling. Er wordt een boedelbeschrijving opgemaakt, abonnementen worden opgezegd, zo nodig wordt de huur van de woning opgezegd of wordt de woning verkocht, enz., enz.

Gaandeweg het traject vindt telefonisch afstemmingsoverleg plaats tussen consulent en een vertegenwoordiger van de erfgenamen.

Het traject wordt afgerond met een evaluatierapport, waarvan de ‘rekening en verantwoording’ een onderdeel is.Doelgroep


- vanaf 14 jaar
Gegevens ingevoerd: 15-1-2018 13:41:09
Laatste wijziging: 6-4-2022 17:30:08

Bureau Advina

Bezoekadres:
Alphensebaan 31
Gilze

Postadres:
Alphensebaan 31
5126 PR Gilze

Telefoonnummer: 06- 51 653545

E-mailadres: info@advina.nl

Website: www.advina.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Advies bij nalatenschappen

>Soorten diensten of activiteiten:
Bureau Advina kent diverse vormen van dienstverlening.
Het is volledig aan u welke diensten u bij ons wilt afnemen.

Mogelijkheden van dienstverlening zijn:
* Advies en begeleiding bij afwikkeling van nalatenschappen
* Advies bij het maken van keuze om erfenis te aanvaarden of verwerpen
* Het optreden als executeur bij afwikkeling van nalatenschappen
* Advies en begeleiding bij opstellen van levenstestament
* Advies en begeleiding bij planning van nalatenschap
* Het afwikkelen van belastingaangiftes inkomstenbelasting en erfbelasting


Contactpersoon:
Gerrit van Eijck
E-mail: info@advina.nl
Telefoonnummer: 06-51 653545