HomeBureau Advina › Executeur
Zoom:

Executeur

Doel:

Afwikkeling van nalatenschap

Meer informatie:


Werkwijze:

U kunt besluiten om uw consulent bij testament tot executeur te benoemen. Ook is het mogelijk om een zogenaamde ‘boedelvolmacht’ te verstrekken. In beide gevallen machtigt u de consulent om op te treden als bevoegd persoon om de nalatenschap af te wikkelen.

De executeur/boedelgevolmachtigde maakt een stappenplan inzake het traject van afwikkeling en presenteert dit stappenplan aan de erfgenamen.

Na accordering gaat de executeur aan de slag met de afwikkeling.

Er wordt een boedelbeschrijving opgemaakt.

De inboedel wordt verdeeld of verkocht, abonnementen worden opgezegd, automatische betalingen worden stopgezet en openstaande facturen worden betaald. Ook de afwikkeling van de woning (verkoop of opzegging huur) komt aan de orde.

De executeur verzorgt de aangifte inkomstenbelasting van de overledene (F-biljet) en zo nodig wordt de aangifte erfbelasting verzorgd.

Gaandeweg het traject vindt telefonisch afstemmingsoverleg plaats tussen executeur en een vertegenwoordiger van de erfgenamen.

Het traject wordt afgerond met een evaluatierapport, waarvan de ‘rekening en verantwoording’ een onderdeel is.Doelgroep


- Voor iedereenGegevens ingevoerd: 15-1-2018 13:49:33
Laatste wijziging: 19-2-2018 13:10:06

Aangeboden door:

Bureau Advina


Bezoekadres: Alphensebaan 31 Gilze
Postadres: Postbus 1074, 5004 BB Tilburg
Telefoonnummer: 06-244 97 126
E-mail: info@advina.nl
Website: www.advina.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Advies bij nalatenschappen


Soorten diensten of activiteiten:
Bureau Advina kent diverse vormen van dienstverlening.
Het is volledig aan u welke diensten u bij ons wilt afnemen.

Mogelijkheden van dienstverlening zijn:
* Advies en begeleiding bij afwikkeling van nalatenschappen
* Advies bij het maken van keuze om erfenis te aanvaarden of verwerpen
* Het optreden als executeur bij afwikkeling van nalatenschappen
* Advies en begeleiding bij opstellen van levenstestament
* Advies en begeleiding bij planning van nalatenschap
* Het afwikkelen van belastingaangiftes inkomstenbelasting en erfbelasting


Contactpersoon:
Gerrit van Eijck
E-mail: info@advina.nl
Telefoonnummer: 06-51 653545