HomeBureau Advina › Levenstestament
Zoom:

Levenstestament

Doel:

Het opstellen van een levenstestament.
Een levenstestament (ook wel volmacht genoemd) is een notariële akte, waarin uw wensen en verzoeken vastgelegd worden voor het geval u wilsonbekwaam wordt.


Meer informatie:


Werkwijze:

In een levenstestament wordt het volgende geregeld:

• U wijst een vertrouwenspersoon aan, die namens u mag handelen.

• U geeft aan wanneer het levenstestament ingaat.

• U bepaalt bij wie uw vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen.

U bepaalt zelf wie u benoemt als vertrouwenspersoon. Dit kan een familielid zijn, of een goede vriend/vriendin. Ook de consulent van Bureau Advina kan fungeren als vertrouwenspersoon.

De taken van uw vertrouwenspersoon kunnen zijn:

• Het regelen van uw financiële zaken en belastingzaken.

• Toestemming geven voor het al dan niet mogen verrichten van medische behandelingen.

• Het regelen van praktische zaken, zoals verkoop van huis of inboedel bij verhuizing of regelen van de zorg voor uw huisdier.

• Het vastleggen van specifieke wensen omtrent uw uitvaart en het al dan niet doneren van organenDoelgroep


- Voor iedereenGegevens ingevoerd: 15-1-2018 13:48:04
Laatste wijziging: 19-2-2018 13:11:32

Aangeboden door:

Bureau Advina


Bezoekadres: Alphensebaan 31 Gilze
Postadres: Postbus 1074, 5004 BB Tilburg
Telefoonnummer: 06-244 97 126
E-mail: info@advina.nl
Website: www.advina.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Advies bij nalatenschappen


Soorten diensten of activiteiten:
Bureau Advina kent diverse vormen van dienstverlening.
Het is volledig aan u welke diensten u bij ons wilt afnemen.

Mogelijkheden van dienstverlening zijn:
* Advies en begeleiding bij afwikkeling van nalatenschappen
* Advies bij het maken van keuze om erfenis te aanvaarden of verwerpen
* Het optreden als executeur bij afwikkeling van nalatenschappen
* Advies en begeleiding bij opstellen van levenstestament
* Advies en begeleiding bij planning van nalatenschap
* Het afwikkelen van belastingaangiftes inkomstenbelasting en erfbelasting


Contactpersoon:
Gerrit van Eijck
E-mail: info@advina.nl
Telefoonnummer: 06-51 653545