HomeBureau Krediet Registratie › Krediet registratie
Zoom:

Krediet registratie

Doel:

In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) staat informatie over wie in Nederland welk krediet op zijn naam heeft of had staan. Wij verwerken deze gegevens namens de deelnemers en stellen de informatie beschikbaar. Alleen u en de deelnemers kunnen bij ons informeren naar uw gegevens. U kunt zich voorstellen dat particulieren en bedrijven, graag eens een kijkje zouden nemen in CKI. Maar daar steken de BKR regels en de Wet bescherming persoonsgegevens een stokje voor. Bovendien hebben we passende maatregelen getroffen om het bestand technisch en fysiek te beveiligen. Dit om zo goed mogelijk te voorkomen dat uw gegevens in verkeerde handen komen. De informatie in CKI mag namelijk alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het CKI is ingericht. Dat doel is tweeledig. Aan de ene kant helpen wij voorkomen dat u meer leent dan dat u kunt aflossen. Aan de andere kant dragen wij zo bij aan het beperken van de financiële risico's voor onze deelnemers. De Wet op het consumentenkrediet bepaalt dat kredietverleners zich moeten aansluiten bij een stelsel van centrale kredietregistratie. Het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) is het enige centrale bestand in Nederland waarin alle kredieten zijn verwerkt. Kredietverleners moeten alle mogelijke bronnen, waaronder CKI, raadplegen die iets zeggen over iemands financiële situatie. In de BKR regels staat exact omschreven wanneer een deelnemer CKI mag of moet raadplegen.

Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 7-12-2006 12:20:43

Aangeboden door:

Bureau Krediet Registratie


Bezoekadres: Dodewaardlaan 1 Tiel
Postadres: Postbus 6080, 4000 HB Tiel
Faxnummer: 0344 - 63 49 73
Telefoonnummer: 0900 - 257 84 35
Website: www.bkr.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Een bijdrage leveren aan een maatschappelijk verantwoorde dienstverlening op financieel gebied.


Belangrijkste doelgroepen:
Kredietverstrekkers


Soorten diensten of activiteiten:
Onze hoofdactiviteit is het informeren over kredietgegevens. Daarvoor beheren en verzorgen wij CKI. In CKI zijn de gegevens opgenomen van consumenten aan wie deelnemers kredieten of kredietfaciliteiten hebben verstrekt.