HomeCAK Centraal Administratiekantoor › Eigen bijdrageregeling Wlz
Zoom:

Eigen bijdrageregeling Wlz

Doel:

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met dementie. Of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Meer informatie:


Werkwijze:

Voor zorg vanuit de Wlz betaalt u een deel zelf: de eigen bijdrage. Het CAK berekent hoeveel u per maand moet betalen. Ook ontvangt u van ons elke maand de factuur.

Op de webpagina van het CAK vindt u informatie over de eigen bijdrage.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 2-11-2021 09:53:25

Aangeboden door:

Logo

CAK Centraal Administratiekantoor


Bezoekadres: Johan de Wittlaan 15 's-Gravenhage
Postadres: Postbus 84015, 2508 AA 's-Gravenhage
Telefoonnummer: 070-3380000
Faxnummer: 070-3380001
Website: www.hetcak.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Het CAK voert de regelingen uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) én vertaalt de wet- en regelgeving naar begrijpelijke en toegankelijke informatie. Zo bieden we onze klanten inzicht en overzicht binnen de regelingen en loketten in het zorgdomein.


Soorten diensten of activiteiten:
Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voeren wij 5 wettelijke kerntaken uit:

1- Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
2- Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de gemeenten.
3- Verrichten van betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
4- Legaliseren van verklaringen voor het meenemen van medicijnen naar het buitenland (Schengenverklaringen).
5- Regelingen voor klanten die anders buiten het Nederlandse zorgstelsel vallen: de regeling wanbetalers, de regeling onverzekerden, de regeling gemoedsbezwaarden, de regeling onverzekerbare vreemdelingen en de buitenlandregeling (verdragsgerechtigden).