HomeCAK Centraal Administratiekantoor › Regeling onverzekerden
Zoom:

Regeling onverzekerden

Doel:

Alle inwoners van Nederland moeten zich verplicht verzekeren voor zorg en ziektekosten. Woont of werkt u in Nederland, maar heeft u geen Nederlandse zorgverzekering? Dan krijgt u te maken met de regeling onverzekerden.

Meer informatie:


Werkwijze:

Op de webpagina van het CAK vindt u informatie over de Regeling onverzekerdenDoelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar
Gegevens ingevoerd: 2-11-2021 10:00:10

Aangeboden door:

Logo

CAK Centraal Administratiekantoor


Bezoekadres: Johan de Wittlaan 15 's-Gravenhage
Postadres: Postbus 84015, 2508 AA 's-Gravenhage
Telefoonnummer: 070-3380000
Faxnummer: 070-3380001
Website: www.hetcak.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Het CAK voert de regelingen uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) én vertaalt de wet- en regelgeving naar begrijpelijke en toegankelijke informatie. Zo bieden we onze klanten inzicht en overzicht binnen de regelingen en loketten in het zorgdomein.


Soorten diensten of activiteiten:
Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voeren wij 5 wettelijke kerntaken uit:

1- Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
2- Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de gemeenten.
3- Verrichten van betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
4- Legaliseren van verklaringen voor het meenemen van medicijnen naar het buitenland (Schengenverklaringen).
5- Regelingen voor klanten die anders buiten het Nederlandse zorgstelsel vallen: de regeling wanbetalers, de regeling onverzekerden, de regeling gemoedsbezwaarden, de regeling onverzekerbare vreemdelingen en de buitenlandregeling (verdragsgerechtigden).