HomeCalibris Advies › WelSlagen in de Zorg
Zoom:

WelSlagen in de Zorg

Doel:

Welslagen is een instroomproject in de zorg waarin werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt in staat worden gesteld om via een toeleidingstraject te starten met een BBL niveau 3 opleiding Verzorgende IG. Bij aanvang van de BBL opleiding, treedt de deelnemer in dienst bij een werkgever en stroomt deze uit de gemeentelijke uitkering.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

WelSlagen wordt al een aantal jaren in Noord Brabant georganiseerd. Het is een project waarin de zorgorganisaties, onderwijs, overheid en Calibris Advies samenwerken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden voor functies in de zorg op MBO niveau 3. Zorgorganisaties in de regio stellen hiervoor BBL plekken beschikbaar. Jaarlijks wordt gestreefd te starten met het toeleidingstraject omstreeks de maand maart. Bij succesvolle afronding stroomt de deelnemer aansluitend aan het toeleidingstraject in september door in de BBL 3 opleiding Verzorgende IG in het nieuwe schooljaar.

Doelgroep

• Gemotiveerde kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt die willen werken en leren in de zorg op niveau 3 of eventueel niveau 4 (Verzorgende IG 3, Medewerker Maatschappelijke Zorg 3/4)

Traject

Nadat kandidaten succesvol de werving- en selectieprocedure (december t/m februari) hebben doorlopen en door een van de deelnemende zorgorganisaties zijn aangenomen, start het toeleidingstraject. De deelnemers gaan 1x per week naar school en lopen 3 dagen per week stage bij een van de deelnemende zorgorganisaties. Op de schooldag wordt, naast de basis vakvaardigheden vooral aandacht besteed aan de zgn. soft skills, rekenen en Nederlandse taal. De begeleiding op de werkplek vindt plaats door de werk- en of -praktijkbegeleider. Er is een personal coach verbonden aan het traject. Deze coaching loopt door in het eerste jaar van de BBL opleiding. Na het succesvol doorlopen van het toeleidingstraject starten de kandidaten in het nieuwe schooljaar met een leerwerkbaan (BBL niveau 3). De kandidaten ontvangen dan een (leerling)salaris. Voor meer informatie zie www.welslagendiversiteit.nl of www.calibrisadvies.nl.Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
- volwassenen
- herintredende vrouwen
- langdurig werkzoekenden
- vroegtijdige schoolverlaters
Gegevens ingevoerd: 27-10-2015 14:10:12

Extra informatie over deelnemers


Niet geschikt of bestemd voor mensen met de volgende beperkingen:
- actuele drankverslaving
- actuele drugsverslaving
- criminele achtergrond
- uiterlijk / persoonlijk verzorging
- sociale beperkingen


Motivatie voor deelname:
Verplicht

Aangeboden door:

Calibris Advies


Bezoekadres: Regulierenring 4 Bunnik
Postadres: Regulierenring 4, 3981 LB Bunnik
Telefoonnummer: 030-3035480
E-mail: info@calibrisadvies.nl
Website: www.calibrisadvies.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Re-integratiebedrijven


Doelstelling of kernactiviteit:
Bevordering van het leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport.


Belangrijkste doelgroepen:
Werkzoekenden, MBO studenten en werknemers in de sectoren zorg, welzijn en sport.


Soorten diensten of activiteiten:
1. Aanpak van arbeidsmarktvraagstukken gericht op beroepenorientatie, (certificerende en kwalificerende) leer- en instroomtrajecten.
2. Begeleiding van organisaties bij het leren in de praktijk door het ondersteunen van de stage en BPV en het aanbieden van leertrajecten voor beroepsbeoefenaren in de zorg.