HomeCentra voor seksuele gezondheid en Abortusklinieken › Abortushulpverlening
Zoom:

Abortushulpverlening

Doel:

Abortus(arte) provocatus is de medische term voor het voortijdig afbreken van een zwangerschap door medisch ingrijpen. Wanneer u besluit de zwangerschap te laten afbreken kunt u daarvoor terecht in één van de gespecialiseerde klinieken waar de ingreep professioneel en medisch verantwoord wordt uitgevoerd.


Werkwijze:

Sedert de op 1 mei 1981 (Staatsblad 257) aangenomen “Wet Afbreking Zwangerschap”, is abortus, na in werking treden op 1 november 1984, toegestaan als die gedaan wordt door een arts in een kliniek of ziekenhuis in het bezit van een speciale vergunning van de Minister van Volksgezondheid.

De behandelingen vallen onder het toezicht van de Inspectie voor de Gezond-heidszorg van het Ministerie van VWS.

Tussen het eerste gesprek met een arts over de ongewenste zwangerschap en de behandeling zelf, moeten 5 dagen liggen ("wettelijke bedenk-tijd!").

Voor vrouwen die in Nederland wonen is de behandeling gratis. De kosten worden aan de kliniek vergoed overeenkomstig de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De tarieven voor vrouwen die niet AWBZ-gerechtigd zijn worden jaarlijks door het Centraal Orgaan Tarieven Gezond-heidszorg (CTG) vastgesteld.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Mildred Clinics - Locatie Arnhem
Bezoekadres: Sonsbeeksingel 29-31
Postadres: Sonsbeeksingel 29-31, 6814 AB Arnhem
Telnr.: 088 200 7333
E-mail: info@mildredclinics.nl
Webs.: www.mildredclinics.nl

Route / kaartCSGNN Groningen
Bezoekadres: Radesingel 11
Postadres: Radesingel 11, 9711 ED Groningen
Telnr.: 050 313 22 50
E-mail: stimezo@csgnn.nl

Route / kaartGynaikon Klinieken - Locatie Roermond
Bezoekadres: Bredeweg 239
Postadres: Bredeweg 239, 6043 GA Roermond
Telnr.: 088-8884444
E-mail: info@gynaikon.nl
Webs.: www.gynaikonklinieken.nl/

Route / kaartGynaikon Klinieken - Locatie Rotterdam
Bezoekadres: Strevelsweg 700/201-204
Postadres: Strevelsweg 700/201-204, 3083 AS Rotterdam
Telnr.: 088-8884444
E-mail: info@gynaikon.nl
Webs.: www.gynaikonklinieken.nl/

Route / kaartAbortuskliniek Stimezo Zwolle
Bezoekadres: Oosterlaan 14
Postadres: Oosterlaan 14, 8011 GC Zwolle
Telnr.: 038 421 70 00
Faxnr.: 038 422 31 88
E-mail: vragen@stimezo-zwolle.nl
Webs.: www.stimezo-zwolle.nl

Route / kaartVrelinghuis
Bezoekadres: Biltstraat 397 / 423
Postadres: Biltstraat 397 / 423, 3572 AV Utrecht
Telnr.: 030 233 35 42
Faxnr.: 030 236 85 13
E-mail: info@vrelinghuis.nl
Webs.: www.vrelinghuis.nl

Route / kaartEmmakliniek
Bezoekadres: Emmastraat 186 / 188
Postadres: Emmastraat 186 / 188, 7513 BG Enschede
Telnr.: 053 431 79 37
E-mail: info@emmakliniek.nl
Webs.: www.emmakliniek.nl

Route / kaartAbortuskliniek Amsterdam
Bezoekadres: Sarphatistraat 620
Postadres: Postbus 15559, 1001 NB Amsterdam
Telnr.: 020 693 21 5
Faxnr.: 020-693 2152
E-mail: info@abortuskliniek-amsterdam.nl
Webs.: www.abortuskliniek-amsterdam.nl

Route / kaart
Doelgroep


- Voor vrouwen - van alle leeftijdenGegevens ingevoerd: 12-1-2009 17:09:29
Laatste wijziging: 2-6-2020 12:13:54

Aangeboden door:

Centra voor seksuele gezondheid en Abortusklinieken


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
Het zorgdragen voor optimale abortus- en seksualiteitshulpverlening