HomeCentraal Orgaan opvang Asielzoekers › Opvang AMA's
Zoom:

Opvang AMA's

Doel:

Het COA vangt AMA's op van 15 tot en met 17 jaar. Daarnaast vangt het COA kindgezinnen op waarvan het oudste gezinslid hoogstens 15 jaar is. Dit zijn bijvoorbeeld twee broers die samen als gezin worden gezien.


Werkwijze:

Asielzoekers jonger dan 18 jaar die alleen, dat wil zeggen zonder meerderjarige bloed- of aanverwant, naar Nederland komen worden alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA's) genoemd. Een meerderjarige bloed- of aanverwant kan een ouder zijn of bijvoorbeeld een meerderjarige broer.

Vreemdelingenwet 2000

Sinds de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 krijgt 90 tot 95 procent van de jonge asielzoekers te horen dat zij niet in Nederland kunnen blijven. Terugkeer is bij binnenkomst van de AMA's direct onderwerp van gesprek en vindt plaats op het moment dat opvang in het land van herkomst is geregeld of zodra de AMA 18 jaar wordt en geen recht meer heeft op opvang in Nederland.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Clusterkantoor Utrecht & Zuid-Holland
Bezoekadres: Hoogstraat 8
Postadres: Postbus 177, 3956 ZV Leersum
Telnr.: 0343-475600

Route / kaartClusterkantoor Groningen
Bezoekadres: Hereweg 95
Postadres: Postbus 11063, 9700 CB Groningen
Telnr.: 050-5217100

Route / kaartClusterkantoor Friesland
Bezoekadres: Elingslaan 63
Postadres: Postbus 125, 9250 AC Burgum
Telnr.: 0511-480700

Route / kaartClusterkantoor Overijssel en Drenthe
Bezoekadres: Frieswijkerweg 2
Postadres: Postbus 2005, 7420 AA Deventer
Telnr.: 0570-662200

Route / kaartClusterkantoor Gelderland
Bezoekadres: Daalseweg 382
Postadres: Postbus 6862, 6503 GJ Nijmegen
Telnr.: 024-3818818

Route / kaartClusterkantoor Flevoland & Noord-Holland
Bezoekadres: Vossemeerdijk 40
Postadres: Vossemeerdijk 40, 8251 PN Dronten
Telnr.: 0321-388500

Route / kaartClusterkantoor Noord-Brabant & Zeeland
Bezoekadres: Reutsedijk 7
Postadres: Reutsedijk 7, 5264 PC Vught
Telnr.: 073-6223111

Route / kaartClusterkantoor Limburg
Bezoekadres: Exaeten 1
Postadres: Postbus 3022, 6093 ZG Heythuysen
Telnr.: 0475-457900

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - tot 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- kinderen
- jongeren
- allochtonen, nieuwkomers en vluchtelingen
Gegevens ingevoerd: 24-11-2005 14:43:42
Laatste wijziging: 21-10-2019 16:46:25

Aangeboden door:

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers


Bezoekadres: Verrijn Stuartlaan 28 Rijswijk
Postadres: Postbus 3002, 2280 ME Rijswijk
E-mail: info@coa.nl
Faxnummer: 070-3727100
Telefoonnummer: 070-3727000
Website: www.coa.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Overheid


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is voor de Nederlandse samenleving dé opvangorganisatie die zorgt voor probleemloze opvang van vreemdelingen. Om deze taken adequaat uit te voeren, werkt het COA nauw samen met organisaties als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Vreemdelingenpolitie (VP) en de Koninklijke Marechaussee (KMar).


Belangrijkste doelgroepen:
Het gaat vooral om asielzoekers en vluchtelingen, en om specifieke groepen zoals alleenstaande minderjarige vreemdelingen.


Soorten diensten of activiteiten:
In opdracht van het ministerie van Justitie biedt het COA mensen in een kwetsbare positie veilige huisvesting en ondersteunt hen in de voorbereiding op hun toekomst, in Nederland of elders.