HomeCentrum Internationale Kinderontvoering › Hulplijn 116000 - Internationale hulplijn vermissing kind
Zoom:

Hulplijn 116000 - Internationale hulplijn vermissing kind

Doel:

Melden van de vermissing van een kind en hulp bij het opsporen.


Werkwijze:

De 116000 Hulplijn is een Europees noodnummer dat in een aantal landen van de Europese Unie beschikbaar is voor het melden van vermiste kinderen.

Op voorstel van de Europese Commissie hebben alle telecombedrijven op 8 juni 2007 besloten dat er één telefoonnummer – 116000 – komt waar de vermissing van een kind kan worden gemeld. Door het instellen van één telefoonnummer voor alle lidstaten, kan voorkomen worden dat na een vermissing kostbare tijd verloren gaat omdat ouders niet weten welk nummer ze moeten bellen. Het nummer verbindt de ouder direct door met een gespecialiseerde medewerkers die hen verder helpt.

116000 in Nederland De medewerkers van de 116000 Hulplijn zijn getraind om ondersteuning te bieden aan ouders waarvan het kind vermist wordt en leggen contact met de betreffende instanties in ieder individuele zaak. Mentale hulp en juridisch advies wordt geboden aan de ouders, het slachtoffer, familie en derden indien hier behoefte aan is. Het Centrum IKO werkt nauw samen met de politie, binnenlandse en buitenlandse organisaties en biedt een netwerk van psychologen.

De 116000 Hulplijn is met name nuttig voor ouders en kinderen die reizen omdat de professionals die de telefoon beantwoorden hen in contact kunnen brengen met de instantie in het land waar zij zich bevinden. Voor ouders en kinderen die in Europa reizen biedt de 116000 Hulplijn een vangnet. Het noodnummer garandeert ouders en kinderen in Europa directe hulp. De 116000 Hulplijn verbindt door met de nationale hulpdiensten, zoals politie en overige instanties die de verdwijning van kinderen behandelen.Doelgroep


- Voor iedereenGegevens ingevoerd: 8-1-2013 10:24:43
Laatste wijziging: 16-12-2021 21:19:22

Aangeboden door:

Centrum Internationale Kinderontvoering


Postadres: Postbus 2006, 1200 CA Hilversum
E-mail: info@kinderontvoering.org
Telefoonnummer: 088 8009000 (lokaal tarief)
Website: www.kinderontvoering.org


Organisatie Type
Belangenbehartiging


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Centrum Internationale Kinderontvoering biedt actuele en onpartijdige informatie voor diegene die in aanraking komen met internationale kinderontvoering. Dit kan zijn aan ouders, overige betrokkenen en aan degenen die vanuit hun werk in aanraking komen met het onderwerp.