HomeCentrum Internationale Kinderontvoering › Informatie mbt internationale kinderontvoering
Zoom:

Informatie mbt internationale kinderontvoering

Doel:

? Het juridisch expertise Centrum IKO staat een ieder, die te maken krijgt met (dreigende) internationale kinderontvoering bij met advies, begeleiding, voorlichting en mediation.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

Het Centrum IKO is een onafhankelijke stichting gefinancierd door de Nederlandse overheid. Bij het Centrum IKO zijn juristen werkzaam met actuele kennis van het Haags Kinderontvoeringsverdrag en de Europese Verordening Brussel II bis. Wij wijzen u graag op de verschillende mogelijkheden van het recht en denken met u mee in mogelijkheden voor uw situatie. Sinds de oprichting in 2006 heeft het expertise Centrum IKO onder andere duizenden ouders, familieleden en professionals voorzien van professioneel advies.

Wonen ouders met hun kinderen in het buitenland en wil één van de ouders met het kind terugkeren naar het land van herkomst, dan kan dat problemen geven. Soms loopt dit uit op een conflict en zelfs op het meenemen of ontvoeren van het kind. Niet altijd is de ouder zich hiervan bewust. Wat is internationale kinderontvoering? Van een internationale kinderontvoering is sprake als een kind ongeoorloofd naar een ander land wordt overgebracht of daar ongeoorloofd wordt vastgehouden door een ouder met de intentie daar te gaan wonen. Ongeoorloofd betekent in strijd met het recht van het land waar het kind zijn gewone verblijfplaats had en zonder toestemming van de andere gezaghebbende ouder. De gewone verblijfplaats is de plaats waar het kind vóór zijn 'ontvoering' zijn hoofdverblijfplaats had (de plaats waar het kind naar school ging en waar het zijn vriendjes heeft). Op de website van het centrum vindt u uitgebreide informatie. U kunt ook contact opnemen met een van de medewerkers voor advies op maat. Het Centrum IKO adviseert ‘een toestemmingsformulier voor reizen met minderjarige’ te gebruiken om soepel door de grenscontrole te komen en is te vinden op de site kinderontvoering.org . Reist u met uw kind zonder de andere ouder? Een toestemmingsformulier getekend door de gezaghebbende ouder toont direct de toestemming aan, inclusief een kopie van het paspoort of de ID-kaart van deze ouder. Deze preventieve campagne is in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Uitgangspunten - het belang van het kind staat voorop - het kind heeft recht op omgang of contact met beide ouders - het kind zonder toestemming van de andere ouder ontvoeren of meenemen naar het buitenland of vanuit het buitenland naar Nederland, is niet de oplossing in het conflict van de ouders - beide ouders zijn verantwoordelijk voor het zoeken naar oplossingen over gezag en omgang. Deze moeten recht doen aan het kind en ze moeten leefbaar zijn voor beide ouders Privacy Telefoongesprekken, contacten en adviezen zijn strikt vertrouwelijk. Het Centrum IKO houdt zich aan de wetgeving op het gebied van de privacy. Het Centrum IKO treedt niet op als procesvertegenwoordiger of advocaat. Wel kan het Centrum IKO u begeleiden en indien nodig doorverwijzen naar een advocaat of bemiddelaar.Doelgroep


- Voor iedereenGegevens ingevoerd: 10-11-2006 10:30:30
Laatste wijziging: 18-10-2019 16:53:42

Aangeboden door:

Centrum Internationale Kinderontvoering


Postadres: Postbus 2006, 1200 CA Hilversum
E-mail: info@kinderontvoering.org
Telefoonnummer: 088 8009000 (lokaal tarief)
Website: www.kinderontvoering.org


Organisatie Type
Belangenbehartiging


Doelstelling of kernactiviteit:
Het Centrum Internationale Kinderontvoering biedt actuele en onpartijdige informatie voor diegene die in aanraking komen met internationale kinderontvoering. Dit kan zijn aan ouders, overige betrokkenen en aan degenen die vanuit hun werk in aanraking komen met het onderwerp.