Logo digitale-sociale-kaart.nl
HomeContourdeTwern Boxtel › Jeugd Preventie Programma
Zoom:

Jeugd Preventie Programma

Doel

Het maatschappelijk werk jeugd in Boxtel adviseert en begeleidt bij praktische en (psycho-)sociale vragen en problemen bij jongeren van 12 jaar en ouder. Dat gaat onder meer via het Jeugd Preventie Programma (JPP). 

Toelichting

Het jeugd preventie programma (JPP) van ContourdeTwern richt zich op Boxtelse jongeren met risicogedrag. Jongeren die vanwege een gering probleembesef, een negatieve kijk op de de normale hulpverlening of beperkte motivatie zelf moeilijk de weg naar deze voorzieningen weten te vinden.

Het JPP is er voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar, die bijvoorbeeld in aanraking zijn gekomen met de politie, overlast geven, spijbelen of andere problemen hebben. De jeugdpreventiewerker komt in actie na een melding door samenwerkingspartners, zoals politie, jongerenwerk, leerplichtambtenaar, Bureau Halt, buurtondersteuner of het maatschappelijk werk. Inzet van het JPP is gratis.

Meer informatieDoelgroep

  • Jongeren met probleemgedrag
  • van 12 tot en met 25 jaar


Laatste wijziging: 10-01-2024 17:44:55

ContourdeTwern Boxtel

Bezoekadres:
St.Ursula 12
Boxtel

Postadres:
St.Ursula 12
5281 HV Boxtel

Telefoonnummer: 0411-655899

E-mailadres: infoboxtel@contourdetwern.nl

Website: www.contourdetwern.nl/


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
ContourdeTwern staat voor een sociaal sterk Boxtel. Waar je het nooit alleen hoeft te doen.

Belangrijkste doelgroepen:
Om dit te bereiken sluiten wij nauw op bewoners aan. We zijn zoveel als mogelijk écht in de wijk aanwezig! Zodat we inwoners écht zien, weten wat er speelt én nodig is. Zo maken we, samen met bewoners, (vrijwilligers)organisaties, wijkraden, scholen, partners, de gemeente en gemeenschapshuizen, Boxtel sterker. Nooit alleen!