HomeContourdeTwern Boxtel › Mantelzorg Boxtel: op weg naar een expertise centrum Mantelzorg!
Zoom:

Mantelzorg Boxtel: op weg naar een expertise centrum Mantelzorg!

Doel:

Hier kun je als mantelzorger én als organisatie terecht voor ondersteuning en advies op het gebied van mantelzorg.


Werkwijze:

Wij helpen u als mantelzorger bij het aanvragen van zorg en het vinden van respijtvoorzieningen. Indien nodig verwijzen we door naar specialistische hulp. Het Steunpunt organiseert ook ontmoetingen met andere mantelzorgers tijdens mantelzorgcursussen, Café Brein en het Alzheimercafé. Als je behoefte hebt aan praktische hulp dan kunnen wij een vrijwilliger zoeken die de zorg even overneemt. Daarnaast adviseren we organisaties en instanties in de zorg en welzijn en de gemeente, daar waar zij in aanraking komen met mantelzorgers en hun omgeving. Dit doen we door het aanbieden van relevante informatie en het aanbieden van trainingen en workshops zodat deze organisaties en instanties zelf mantelzorgers kunnen informeren over allerlei regelingen en de nodige ondersteuning te kunnen bieden. Het doel is het voorkomen van overbelasting of oog hebben voor dreigende overbelasting. Doelgroep - Voor een ieder die zorgt voor een naaste met een ziekte of handicap en anderen die daarbij zijn betrokken.Contactpersoon:
Naam: Veerle Slosse
Telefoonnummer: 0411-655 899
E-mail: mantelzorgboxtel@contourdetwern.nl


Doelgroep


- Voor iedereenGegevens ingevoerd: 20-10-2009 12:24:09
Laatste wijziging: 3-9-2019 17:15:59

Aangeboden door:

ContourdeTwern Boxtel


Bezoekadres: St.Ursula 12 Boxtel
Postadres: St.Ursula 12, 5281 HV Boxtel
E-mail: infoboxtel@contourdetwern.nl
Telefoonnummer: 0411-655899
Website: www.contourdetwern.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Welzijnsinstelling


Doelstelling of kernactiviteit:
ContourdeTwern is een veelzijdige instelling, gericht op het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de gemeente Boxtel.


Soorten diensten of activiteiten:
Maatschappelijk werk
Sociaal Raadslieden
Buro Nieuwkomers
Opbouwwerk
Jongerenwerk
Welzijn Ouderen
Steunpunt Mantelzorg
Vrijwilligerssteunpunt


Contactpersonen:
Veerle Slosse
E-mail: mantelzorgboxtel@contourdetwern.nl
Telefoonnummer: 0411-655 899
team MW
E-mail: mwboxtel@ContourdeTwern.nl
Débra Toelen
E-mail: debratoelen@ContourdeTwern.nl
Ingrid Besters
E-mail: ingridbesters@ContourdeTwern.nl
Schoolmaatschappelijk werk
E-mail: lisannevanmook@ContourdeTwern.nl
Jet van Willigen
E-mail: jet@r-newt.nl
Atie Theunissen
E-mail: atietheunissen@contourdetwern.nl.
Ineke Matheeuwsen
E-mail: inekematheeuwsen@ContourdeTwern.nl
Vrijwilligerssteunpunt
E-mail: vws@contourdetwern.nl.
Fleur Roovers
E-mail: fleur@r-newt.nl
Yasmir Attaf
E-mail: yasmir@r-newt.nl