HomeCURA XL › Buitenland project
Zoom:

Buitenland project

Doel:

In een rustige gestructureerde omgeving werken aan zelfinzicht, zelfvertrouwen, probleemoplossend vermogen en handelingsbekwaamheid.

Meer informatie:


Werkwijze:

Soms loop je helemaal vast op alles wat er in jouw leven gebeurt en is het goed om er eens helemaal tussenuit te gaan en echt in rust aan jezelf te werken. Hiervoor heeft CURA XL het Polen-traject. In Polen krijg je echt de kans om eerst keuzes voor je toekomst te maken buiten je thuissituatie om. De bedoeling is dat je vrij van alle onrust, relatieproblemen, problemen met je omgeving eens goed kan nadenken over jouw wensen. Doordat je in Polen verblijft, is er ook rust in de thuissituatie. Hierdoor kunnen de mensen thuis ook eens goed nadenken over wat nu de beste vervolgstappen zijn en welke rol zij daarbij willen spelen.

Bij afsluiting van het traject heb je doelen voor jezelf gesteld en hier een plan voor gemaakt. Een deel hiervan zal al in Polen zijn uitgevoerd, de rest wordt opgepakt bij terugkomst in Nederland. In het plan komt ook duidelijk te staan welke rol thuis nog gaat spelen en wat je wensen zijn ten aanzien van wonen, dagbesteding en begeleiding.

In Polen is er 24 uur per dag begeleiding. Je verblijft bij een Pools gezin, maar hebt een Nederlands sprekende begeleider daar.Doelgroep


- vanaf 18 jaar
Gegevens ingevoerd: 7-9-2020 20:46:54
Laatste wijziging: 7-9-2020 20:46:54

CURA XL

Bezoekadres:
Stationsstraat 20
Assen

Postadres:
postbus 500 47
9401 KX Assen

Telefoonnummer: 088-2872956

E-mailadres: info@curaxl

Website: www.curaxl.nl


Doelstelling of kernactiviteit: CURA XL streeft ernaar zorg en dienstverlening te bieden die voor iedereen altijd toegankelijk is

Belangrijkste doelgroepen: Bij CURA XL is iedereen altijd welkom, en zijn wij benaderbaar voor alle betrokken partijen. Door de jaren heen hebben wij ons gespecialiseerd in het bieden van laagdrempelige zorg en dienstverlening binnen complexe hulpvragen. Elke vraag om zorg of hulp wordt positief beantwoord. Het maakt niet uit of deze simpel of ingewikkeld is. CURA XL vindt dat iedereen zonder uitzondering recht heeft op voor hem of haar passende zorg en ondersteuning .

Route / kaart:Doelstelling of kernactiviteit:
CURA XL streeft ernaar zorg en dienstverlening te bieden die voor iedereen altijd toegankelijk is


Belangrijkste doelgroepen:
Bij CURA XL is iedereen altijd welkom, en zijn wij benaderbaar voor alle betrokken partijen. Door de jaren heen hebben wij ons gespecialiseerd in het bieden van laagdrempelige zorg en dienstverlening binnen complexe hulpvragen. Elke vraag om zorg of hulp wordt positief beantwoord. Het maakt niet uit of deze simpel of ingewikkeld is. CURA XL vindt dat iedereen zonder uitzondering recht heeft op voor hem of haar passende zorg en ondersteuning .


Soorten diensten of activiteiten:
CURA XL biedt de volgende diensten aan:
• Ambulante begeleiding
• Beschermd (begeleid) wonen
• Dagbesteding
• Buitenland trajecten
• Trainingen