HomeCurio › Internationale Schakelklas (ISK)
Zoom:

Internationale Schakelklas (ISK)

Doel:

ISK is voor anderstalige leerlingen tussen 12 en 18 jaar. Je krijgt hier in een periode van 1 ½ tot 2 jaar een opleiding waarmee doorstroming naar het regulier (speciaal) voortgezet onderwijs of een middelbare beroepsopleiding (mbo) mogelijk is.

Meer informatie:


Werkwijze:

Onderwijsaanbod Het onderwijsaanbod richt zich met name op Nederlands als Tweede Taal (NT2). Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij de kernvakken in de basisvorming, zoals biologie, huishoudkunde, wiskunde, Engels, digitale vaardigheden, oriëntatie op onze maatschappij, oefening in sociale vaardigheden, creatieve vorming en verkeer en burgerschap. Het overbruggen van maatschappelijke en culturele verschillen met de Nederlandse samenleving (door middel van schaatsen, cultuur- en sportprojecten) staatcentraal.

Toelatingsnormen

Om bij de Internationale Schakelklas les te mogen volgen, gelden den volgende toelatingsnormen:

De leerling beheerst het Nederlands onvoldoende om rechtstreeks in het reguliere voorgezet (speciaal) onderwijs of mbo les te kunnen volgen

De leerling is tussen de 12 en 18 jaar

Aan de vooropleiding van de leerling worden géén eisen gesteld. De ISK is dus drempelloosContactpersoon:
Naam: Servicecentrum Studie & Beroep
Telefoonnummer: 076-5733357
E-mail: servicecentrum@curio.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - van 12 tot 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
Gegevens ingevoerd: 19-8-2017 16:48:38
Laatste wijziging: 26-2-2020 12:25:57

Aangeboden door:

Curio


Bezoekadres: Trivium 74 Etten-Leur
Postadres: Postbus 699, 4870 AR Etten-Leur
Telefoonnummer: 076 504 80 00
E-mail: infopunt@curio.nl
Website: www.curio.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Onderwijs en educatie


Doelstelling of kernactiviteit:
ROC West-Brabant is sterk in goed en aantrekkelijk voortgezet onderwijs, midelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in West-Brabant.


Soorten diensten of activiteiten:
VMBO
MBO
Basiseducatie / NT2
VAVO
Bedrijfsopleidingen
Praktijkschool


Contactpersoon:
Servicecentrum Studie & Beroep
E-mail: servicecentrum@curio.nl
Telefoonnummer: 076-5733357