HomeCurio › Mbo
Zoom:

Mbo

Doel:

Behalen van een diploma beroepsonderwijs

Meer informatie:


Werkwijze:

Na het voortgezet onderwijs kun je naar het mbo. Mbo staat voor middelbaar beroepsonderwijs. In het mbo kun je kiezen uit heel veel verschillende opleidingen op verschillende leerniveaus. Een mbo opleiding bereidt je voor op werk of een vervolgopleiding. Om jouw opleiding goed te laten aansluiten op de arbeidsmarkt heeft Curio uitgebreide contacten met bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties in de regio. Als je een mbo diploma haalt en verder wilt, kun je doorstromen naar een vervolgopleiding in een hoger niveau op het mbo, of in het hbo. Bij alle opleidingen in het mbo staat de aansluiting met de beroepspraktijk voorop.

Vier niveau’s

Het mbo kent opleidingen op 4 niveaus. Een mbo opleiding duurt 1 tot 4 jaar:

niveau 1: assistentenopleiding voor eenvoudig uitvoerend werk (1 jaar)

niveau 2: basisberoepsopleiding voor uitvoerend praktisch werk (1 tot 2 jaar)

niveau 3: vakopleiding tot zelfstandig beroepsbeoefenaar zelfstandig uitvoerend werk, brede inzetbaarheid (2 tot 3 jaar)

niveau 4: middenkaderopleiding (3 tot 4 jaar) en specialistenopleiding (kopstudie van 1 jaar), volledig zelfstandig uitvoerend werk, brede inzetbaarheid of specialisatie.Contactpersoon:
Naam: Servicecentrum Studie & Beroep
Telefoonnummer: 088 2098160
E-mail: servicecentrum@curio.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 16 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
Gegevens ingevoerd: 19-8-2017 16:41:28
Laatste wijziging: 26-2-2020 12:25:10

Aangeboden door:

Logo

Curio


Bezoekadres: Trivium 74 Etten-Leur
Postadres: Postbus 699, 4870 AR Etten-Leur
Telefoonnummer: 088 - 209 8000.
E-mail: infopunt@curio.nl
Website: www.curio.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Onderwijs en educatie


Doelstelling of kernactiviteit:
Curio is sterk in goed en aantrekkelijk voortgezet onderwijs, midelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in West-Brabant.


Soorten diensten of activiteiten:
VMBO
MBO
Basiseducatie / NT2
VAVO
Bedrijfsopleidingen
Praktijkschool


Contactpersoon:
Servicecentrum Studie & Beroep
E-mail: servicecentrum@curio.nl
Telefoonnummer: 088 2098160