HomeCurio › Vmbo
Zoom:

Vmbo

Doel:

Voorbereiden op een beroepsopleiding

Meer informatie:


Werkwijze:

Na de basisschool kun je naar het vmbo. Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. In het vmbo kun je kiezen uit 4 leerwegen:

basisberoepsgerichte leerweg, vaak ‘vmbo-basis’ genoemd

kaderberoepsgerichte leerweg, vaak ‘vmbo-kader’ genoemd

gemengde leerweg, vaak ‘vmbo-g’ genoemd

theoretische leerweg, vaak ‘vmbo-t genoemd of ‘vmbo-tl’

Het verschil tussen de leerwegen zit hem vooral in de hoeveelheid praktijkonderwijs die je krijgt: bij vmbo-basis krijg je de meeste praktijklessen. Bij vmbo-t krijg je meer theoretisch onderwijs en minder praktijklessen. Het vmbo bereidt je voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).Contactpersoon:
Naam: Servicecentrum Studie & Beroep
Telefoonnummer: 088 2098160
E-mail: servicecentrum@curio.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - van 12 tot 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- jongeren
Gegevens ingevoerd: 19-8-2017 16:37:20
Laatste wijziging: 26-2-2020 12:25:40

Aangeboden door:

Logo

Curio


Bezoekadres: Trivium 74 Etten-Leur
Postadres: Postbus 699, 4870 AR Etten-Leur
Telefoonnummer: 088 - 209 8000.
E-mail: infopunt@curio.nl
Website: www.curio.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Onderwijs en educatie


Doelstelling of kernactiviteit:
Curio is sterk in goed en aantrekkelijk voortgezet onderwijs, midelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in West-Brabant.


Soorten diensten of activiteiten:
VMBO
MBO
Basiseducatie / NT2
VAVO
Bedrijfsopleidingen
Praktijkschool


Contactpersoon:
Servicecentrum Studie & Beroep
E-mail: servicecentrum@curio.nl
Telefoonnummer: 088 2098160