HomeDe Hoop GGZ - Christelijke hulpverlening › Ambulante thuisbegeleiding
Zoom:

Ambulante thuisbegeleiding

Doel:

Bij ambulante thuisbegeleiding kan de persoonlijk begeleider op bezoek komen, bij je thuis of een andere gewenste plek. De begeleiders helpen bij het vergroten, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid. Ook als jouw situatie wat meer vraagt, bijvoorbeeld door psychische- of psychosociale problemen of verslavingsgevoeligheid.

Meer informatie:


Werkwijze:

We bieden begeleiding aan huis bij mensen met een WMO indicatie. We helpen bij problemen rondom werk & opleiding, inkomen, tijdsbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, middelengebruik, vaardigheden bij activiteiten van het dagelijks leven, het sociale netwerk, maatschappelijke participatie en justitie.

Naast reguliere begeleiding zijn wij namelijk gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met complexe ggz problematiek. Bijvoorbeeld op het gebied van verslaving en dubbel- of triple-diagnose. Hoeveel begeleiding er geboden kan worden hangt af van de indicatie die je krijgt van de WMO.

Contactpersoon Afdeling ambulante thuisbegeleiding

Telefoon 078 – 6114776

E-mail aanmeldingaw@dehoop.orgDoelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met psychosociale problemen
- verslaafden
Gegevens ingevoerd: 15-2-2022 10:57:10

Aangeboden door:

Logo

De Hoop GGZ - Christelijke hulpverlening


Bezoekadres: Provincialeweg 70 Dordrecht
Postadres: Provincialeweg 70, 3329 KP Dordrecht
E-mail: info@dehoop.org
Telefoonnummer: 078 6 11 11 11
Website: www.dehoop.org

Route / kaart:Organisatie Type
Zorginstellingen


Doelstelling of kernactiviteit:
De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Betrokken, deskundige zorg mét een hoopvol toekomstperspectief.


Belangrijkste doelgroepen:
Kinderen, jongeren en volwassenen


Soorten diensten of activiteiten:
Mensen worden bij De Hoop gezien. Wij helpen op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen.


Contactpersoon:
Informatiecentrum De Hoop ggz
Telefoonnummer: 078-6 11 11 11