HomeDiaconie Arnhem › Financiële ondersteuning
Zoom:

Financiële ondersteuning

Doel:

De diaconie is vanuit de kerk gericht op de Arnhemse samenleving onder het motto: Helpen waar geen helper is. Dat betekent dat de diaconie mensen helpt die nergens anders meer terecht kunnen.


Werkwijze:

Een aanvraag voor financiële ondersteuning dient u in via dit aanvraagformulier. Uitsluitend medewerkers van hulpverlenende instanties en diakenen/predikanten kunnen digitaal een aanvraag indienen.

Alleen volledig ingevulde getypte aanvraagformulieren, voorzien van datum en namen voor akkoord, die voldoen aan de onderstaande criteria worden in behandeling genomen. Het aanvraagformulier kan gemaild worden naar: info@diaconiearnhem.nl.

Criteria

- betrokkene woont in Arnhem

- het betreft een uitzonderingssituatie die niet een structureel karakter heeft

- er is sprake van een acute situatie en een beperkt bedrag.

- betrokkene heeft een minimum besteedbaar inkomen dan wel lager

- alle officiële instanties zijn benaderd, bijvoorbeeld fondsen, bijzondere bijstand, schuldsanering, voedsel- en kledingbank

- de gift biedt perspectiefDoelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 19-4-2022 14:50:48

Aangeboden door:

Logo

Diaconie Arnhem


Postadres: Rosendaalseweg 507, 6824KL Arnhem
E-mail: info@diaconiearnhem.nl
Telefoonnummer: 06 21906365
Website: www.diaconiearnhem.nl


Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
De diaconie is vanuit de kerk gericht op de Arnhemse samenleving onder het motto: Helpen waar geen helper is. Dat betekent dat de diaconie mensen helpt die nergens anders meer terecht kunnen.


Belangrijkste doelgroepen:
Inwoners van Arnhem


Soorten diensten of activiteiten:
Diaconie is één van de kern-opdrachten van de kerk. Diaconie heeft alles te maken met het omzien naar en dienen van de medemens en de schepping, met als thema’s: gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.