HomeEvean › Ergotherapie thuis
Zoom:

Ergotherapie thuis

Doel:

Thuis blijven wonen mét alle hulp en begeleiding (thuiszorg) die u nodig heeft. Dankzij zorg aan huis van Evean kan dat. U krijgt van ons de beste mogelijke ondersteuning, verzorging, verpleging of medische zorg. Persoonlijke zorg en aandacht bij u thuis.


Werkwijze:

Ergotherapie van Evean helpt u weer op weg als u tijdelijk of blijvend belemmerd bent in uw dagelijkse handelingen. Samen met de ergotherapeut zoekt u naar oplossingen, zodat u zelfstandig of met hulp weer kunt doen wat u wilt.

Uw vragen en wensen zijn uitgangspunt voor de behandeling. Wat is voor u belangrijk om (weer) te kunnen doen - zelfstandig of met hulp(middelen)? De ergotherapeut zoekt met u naar oplossingen.

Ergotherapie richt zich vooral op uw mogelijkheden en die van uw omgeving. Wij vinden het belangrijk dat u zelf de regie in handen houdt en (weer) beter mee kunt doen in het dagelijks leven.

Samenwerken

Wij werken nauw samen met uw huisarts, de (wijk)verpleging en ook met andere disciplines binnen Evean, zoals de geheugenpoli en fysio- en oefentherapie. Uw ergotherapeut kent de voorzieningen bij u in de wijk en kan daardoor snel en efficiënt met u aan de slag. Onze ergotherapeuten nemen ook deel aan regionale netwerken, zoals ParkinsonNet en Reumanetwerk Groot Amsterdam.

Onze ergotherapeuten zijn gespecialiseerd in:

* Beroerte (CVA) en ergotherapie

* Bouwexpertise

* Chronische longaandoeningen (COPD) en ergotherapie

* Chronische pijn en ergotherapie

* Chronische vermoeidheid en ergotherapie

* Dementie en ergotherapie

* Haalbaarheidsinschatting/gewenningslessen

* Reuma en ergotherapie

* Valpreventie

* Arbeidsrevalidatie/werkplekonderzoekDoelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 26-3-2013 12:09:56

Aangeboden door:

Logo

Evean


Postadres: Evean - Regio Amsterdam; Postbus 37139, 1030 AC Amsterdam
Postadres: Evean - Regio Noord-Holland Noord; Postbus 67, 1800 AB Alkmaar
Postadres: Evean - Regio Zaanstreek-Waterland; Postbus 68, 1440 AB Purmerend
Telefoonnummer: 0900 98 97 (€ 0,10 p/m, dag en nacht bereikbaar)
Website: www.evean.nl


Organisatie Type
Zorginstellingen


Doelstelling of kernactiviteit:
Evean wil de meest complete en beste zorgaanbieder van de regio zijn. Integrale zorg is daarbij essentieel. We willen onze klanten een compleet én samenhangend aanbod van zorg, behandeling, welzijn, wonen en diensten bieden, waarbij de cliënt en zijn behoeften centraal staan.


Soorten diensten of activiteiten:
* Zorg thuis: Thuis blijven wonen mét alle hulp en begeleiding (thuiszorg) die u nodig heeft.
* Overdag bij ons: U kunt een of meerdere dagdelen per week bij Evean komen voor dagbesteding als u zelfstandig woont en overdag extra zorg en/of behandeling nodig heeft.
* Behandeling: Uw gezondheid verdient de juiste behandeling en zorg. Daarom schakelen wij voor u snel de juiste professional in die u behandelt, ondersteunt, begeleidt en adviseert.
* Wonen met zorg: Als u bij Evean in een verzorgingshuis of verpleeghuis woont of tijdelijk bij ons verblijft, woont u zelfstandig én heeft u toegang tot de nodige zorg, hulp en begeleiding.
* Zorg op maat: U verdient alle zorg en behandeling waar uw gezondheid om vraagt.


Contactpersoon:
Heeft u vragen?
Telefoonnummer: 0900 98 97 (24 uur per dag bereikbaar)