HomeEvean › Thuisbegeleiding
Zoom:

Thuisbegeleiding

Doel:

Thuis blijven wonen mét alle hulp en begeleiding (thuiszorg) die u nodig heeft. Dankzij zorg aan huis van Evean kan dat. U krijgt van ons de beste mogelijke ondersteuning, verzorging, verpleging of medische zorg. Persoonlijke zorg en aandacht bij u thuis.


Werkwijze:

Evean biedt tijdelijk of blijvend thuisbegeleiding als situaties en verantwoordelijkheden u boven het hoofd groeien. Wij helpen u de draad op te pakken en begeleiden u op weg naar meer rust en structuur.

Begeleiding, advies en ondersteuning

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden, adviseren en ondersteunen van mensen en gezinnen in complexe situaties. Samen met de thuisbegeleider werkt u aan een veranderingsproces om uw problemen op te lossen of te verminderen.

Samenwerken

Wij werken samen met uw huisarts, en waar nodig met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), Bureau Jeugdzorg, Schoolartsendienst en schoolbegeleiding, Jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, MEE, Brijderstichting en Gemeentelijke Sociale Dienst.

Thuisbegeleiding van Evean is zinvol voor mensen die te maken hebben met een opeenstapeling van problemen. Als iemand zichzelf (en zijn gezin) niet meer kan verzorgen en tijdelijk hulp nodig heeft. Soms is blijvend ondersteuning nodig om structuur in de leefsituatie te houden. Het kan een uitkomst zijn voor:

•Mensen met sociale problemen

•Mensen met psychische problemen of een psychiatrische aandoening

•Mensen met langdurige psychische problemen of een langdurige psychiatrische aandoening, zoals een depressie

•Mensen met een verstandelijke beperking

•Gezinnen met meerdere of grote (opvoed)problemen

•Mensen met problemen met de financiën, relatie, omgeving of langdurige werkloosheid

•Mensen met problemen na een ingrijpende gebeurtenis

•Mensen/gezinnen met een combinatie van deze problemenDoelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- ouderen
- mensen met een lichamelijke beperking
- mensen met een verstandelijke beperking
- mensen met psychosociale problemen
Gegevens ingevoerd: 26-3-2013 12:15:13

Aangeboden door:

Evean


Postadres: Evean - Regio Amsterdam; Postbus 37139, 1030 AC Amsterdam
Postadres: Evean - Regio Noord-Holland Noord; Postbus 67, 1800 AB Alkmaar
Postadres: Evean - Regio Zaanstreek-Waterland; Postbus 68, 1440 AB Purmerend
Telefoonnummer: 0900 98 97 (€ 0,10 p/m, dag en nacht bereikbaar)
Website: www.evean.nl


Organisatie Type
Zorginstellingen


Doelstelling of kernactiviteit:
Evean wil de meest complete en beste zorgaanbieder van de regio zijn. Integrale zorg is daarbij essentieel. We willen onze klanten een compleet én samenhangend aanbod van zorg, behandeling, welzijn, wonen en diensten bieden, waarbij de cliënt en zijn behoeften centraal staan.


Soorten diensten of activiteiten:
* Zorg thuis: Thuis blijven wonen mét alle hulp en begeleiding (thuiszorg) die u nodig heeft.
* Overdag bij ons: U kunt een of meerdere dagdelen per week bij Evean komen voor dagbesteding als u zelfstandig woont en overdag extra zorg en/of behandeling nodig heeft.
* Behandeling: Uw gezondheid verdient de juiste behandeling en zorg. Daarom schakelen wij voor u snel de juiste professional in die u behandelt, ondersteunt, begeleidt en adviseert.
* Wonen met zorg: Als u bij Evean in een verzorgingshuis of verpleeghuis woont of tijdelijk bij ons verblijft, woont u zelfstandig én heeft u toegang tot de nodige zorg, hulp en begeleiding.
* Zorg op maat: U verdient alle zorg en behandeling waar uw gezondheid om vraagt.


Contactpersoon:
Heeft u vragen?
Telefoonnummer: 0900 98 97 (24 uur per dag bereikbaar)