HomeFier › Hulp bij trauma's
Zoom:

Hulp bij trauma's

Doel

Hulp bij klachten door ingrijpende gebeurtenissen.

Toelichting

Getuige of slachtoffer zijn van huiselijk geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing, kindermishandeling, verkrachting, pesten. Het zijn voorbeelden van nare, ingrijpende gebeurtenissen. Sommige mensen kunnen de gebeurtenissen verwerken, door er bijvoorbeeld veel over te praten en de tijd te nemen voor herstel. Maar de klachten kunnen ook blijven en zelfs toenemen. Of deze nare gebeurtenis een traumatische gebeurtenis wordt, is afhankelijk van veel factoren waaronder het blijvend last houden van klachten.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Kinderen en jongeren hebben dan vaak problemen op school, in de omgang met anderen en thuis. Ze trekken zich meer terug, of laten juist gedragsproblemen zien. Volwassenen lopen vaak op meerdere levensgebieden vast: in hun relatie, in contacten met anderen, op het werk. Er kan dan sprake zijn van een posttraumatische stressstoornis (PTSS), een psychische aandoening.

Deze klachten gaan niet vanzelf over. Zoek daarom hulp. Ga naar je huisarts of wijk- /gebiedsteam en bespreek jouw klachten of die van je kind. Hij/zij kan je doorverwijzen voor hulp. Bijvoorbeeld naar Fier. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Fier via 088 - 20 80 000. We zijn 24/7 bereikbaar. Je kunt ook (anoniem) praten met een hulpverlener via onze chat om te overleggen wat je kunt doen.

Meer informatieContactpersoon

Naam: Aanmelden
Telefoonnummer: 088 - 20 80 000
E-mail: aanmeldingen@fier.nl


Doelgroep

  • voor alle leeftijden
Gegevens ingevoerd: 19-10-2022 12:15:32

Fier

Bezoekadres:
Holstmeerweg 1
Leeuwarden

Postadres:
Postbus 1087
8900 CB Leeuwarden

Telefoonnummer: 058 - 215 70 84

E-mailadres: aanmeldingen@fier.nl

E-mailadres: communicatie@fier.nl

Website: www.fier.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Belangrijkste doelgroepen:
We bieden hulp aan slachtoffers, getuigen en plegers van geweld dat plaatsvindt in relaties.