HomeGeestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor doven en slechthorenden › Communicatie
Zoom:

Communicatie

Doel:

GGMD helpt op verschillende manieren bij het communiceren.


Werkwijze:

* Communicatietrainingen

Wij geven verschillende communicatietrainingen. Uw partner, familie, vrienden en collega’s kunnen hier meestal ook aan meedoen:

- Communiceren met gebaren (NmG en NGT)

- Spraakafzien

- Pakket Beter communiceren

- Communicatietraining op maat waaronder brailletraining

Ook geven wij trainingen die het communiceren op een andere manier kunnen verbeteren, zoals assertiviteitstrainingen.

Samenwerking met logopedisten

GGMD werkt in heel Nederland samen met logopedisten die een training spraakafzien kunnen geven. Wilt u leren spraakafzien, dan kan GGMD dit voor u regelen.. GGMD werkt alleen samen met logopedisten die óf een speciale training hebben gevolgd, óf veel ervaring hebben met spraakafzien. Deze logopedisten werken allen met dezelfde methode en voldoen aan onze kwaliteitseisen.

Medewerkers die met u kunnen communiceren

Onze medewerkers spreken duidelijk, maken gebruik van gebarentaal of communiceren met u via een schrijf- of gebarentolk. Veel medewerkers bij GGMD zijn zelf doof of slechthorend. Als u zich bij GGMD heeft aangemeld, wordt gekeken welke manier van communiceren het beste bij u past.

GGMD tolken

Bij GGMD werken gebarentolken. Heeft u een tolk nodig bij de gesprekken, dan kan uw hulpverlener ervoor zorgen dat een van onze tolken aanwezig is.Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Bij mensen thuis of in een logopodiepraktijk in de regio
Bezoekadres: -------

Route / kaart
Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- mensen met een lichamelijke beperking
Gegevens ingevoerd: 30-12-2005 12:58:54
Laatste wijziging: 1-7-2019 14:39:12

Aangeboden door:

Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor doven en slechthorenden


Bezoekadres: Kanaalweg 93 C (Centraal bureau) Utrecht
Postadres: Kanaalweg 93 C, 3533 HH Utrecht
Telefoonnummer: 088 – 43 21 799
E-mail: contact@GGMD.nl
Telefoonnummer: 06 – 10 908 606 (SMS)
Faxnummer: Fax 088 – 43 21 707
Website: www.ggmd.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Hulp- en zorgverlening


Doelstelling of kernactiviteit:
GGMD biedt hoogwaardige hulp-, zorg- en dienstverlening die de last van de gehoorstoornis of de gevolgen van doofheid dusdanig beperken dat een zo zelfstandig en goed mogelijk leven kan worden geleid. Hulpverlening wordt geboden aan: Doven, slechthorenden, plots- en laatdoven, doofblinden, mensen met tinnitus, de ziekte van Menière, hyperacusis en hun naasten. Medewerkers zijn deskundig op het terrein van de gevolgen die dit voor betrokkenen kan hebben en weten hoe met hen te communiceren. Gewerkt wordt vanuit multidisciplinaire teams.


Soorten diensten of activiteiten:
GGMD helpt via advies, individuele begeleiding en groepstrainingen en kent diverse disciplines waaronder:
1. Maatschappelijke Dienstverlening. Geholpen wordt bij vragen en problemen waar men in het dagelijks leven tegenaan kan lopen zoals;
- geldzaken wonen en instanties
- relaties, opvoeding en eenzaamheid
- verliesverwerking en gezondheid

2 GGZ. Deze zorg helpt bij problemen op het terrein van denken, voelen (emotie) en doen (gedrag). Er kan sprake zijn van angsten, concentratieproblemen, somberheid, psychose, verslaving maar ook lichamelijke klachten.

3. Communicatie Met de cliënt worden de communicatieproblemen geïnventariseerd en trainingen en begeleiding gegeven om de communicatie te optimaliseren. Dat kan bijvoorbeeld trainingen in het gebruik van gebaren, spraakafzien of braille betreffen. Naasten zoals familie en vrienden worden waar mogelijk betrokken.

4. Trainingen worden geboden in groepsverband waar contact met lotgenoten nadrukkelijk deel van uitmaken. Trainingen worden onder andere geboden in het 'leven met' de specifieke hoorproblematiek, op het terrein van sociale vaardigheden en opvoeding. Daarnaast vinden er trainingen en informatiebijeenkomsten plaats voor horenden in het omgaan met doven en slechthorenden.